IconOpen Created with Sketch. IconClose Created with Sketch.
IconOpen Created with Sketch. IconClose Created with Sketch.
WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA

Regulamin

  • General Entries
  • WILDCARD BY SMART Entries

WARUNKI UCZESTNICTWA

UCZESTNICTWO NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa („Warunki”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

1. ORGANIZATOR

1.1 Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, jej spółki stowarzyszone, partnerów, tj. Future/io Institute, agencje i usługodawców („Organizator”).

1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega warunkom zamieszczonym na takiej stronie. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz warunków platformy (platform) stron trzecich.

2. PROMOCJA ( „Promocja”)

2.1 Promocja odbywa się pod nazwą Red Bull Futur/io.

2.2 Promocja rozpoczyna się 1 listopada 2018 r. o godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i kończy 25 marca 2019 r. o godzinie 12:00:00 UTC+1 (włącznie). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej. Wszystkie zgłoszenia otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

3. PRAWO DO UDZIAŁU

3.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące:

− Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich Danych Osobowych (wszelkie dane związane z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.

− Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, uczestniczysz w Promocji pod aktywnym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej dorosłej osoby (dalej łącznie „Opiekun”), która w Twoim imieniu przeczytała i zaakceptowała niniejsze Warunki. Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

− W Promocji uczestniczyć można tylko indywidualnie.

− Udział w Promocji mogą wziąć mieszkańcy Albanii, Algierii, Angoli, Argentyny, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Belgii, Bośni/Hercegowiny, Bułgarii, Kanady, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Chorwacji, Kuby, Cypru, Czech, Danii, Dominikany, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Węgier, Islandii, Indii, Irlandii, Włoch, Jamajki, Japonii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii, Kosowa, Kuwejtu, Łotwy, Libanu, Litwy, Macedonii, Malediwów, Malty, Mauritiusu, Meksyku, Mołdawii, Czarnogóry, Maroka, Namibii, Holandii, Nowej Zelandii, Nigerii, Norwegii, Omanu, Pakistanu, Panamy, Peru, Polski, Portugalii, Kataru, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Senegalu, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Sri Lanki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Tunezji, Turcji, ZEA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.

Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.

− Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.

3.2 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne ani (e) zwycięskich zgłoszeń z jakiegokolwiek innego konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody Opiekuna, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.

4. ZASADY UCZESTNICTWA, PROCES SELEKCJI I NAGRODY

4.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz wejść na stronę www.redbullfutur.io i krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji (np. imię i adres e-mail). Ponadto jeżeli rejestrujesz się za pomocą konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, wymagane może być przekazanie nam dodatkowych informacji (np. wiek lub lokalizacja).

4.2 Promocja obywa się w dwóch etapach.

4.3 Aby z powodzeniem ukończyć pierwszy etap, musisz zamieścić i zgłosić wideo o maksymalnej długości 60 sekund, w którym pokazujesz swoją wizję pożądanej przyszłości („Zgłoszone Treści”) jak opisano na stronie www.redbullfutur.io. Okres rejestracji rozpoczyna się 1 listopada 2018 r. O godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i kończy 10 lutego 2019 r. o godzinie 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie).

4.4 Wielkość i/lub długość Twoich Zgłoszonych Treści nie powinny wykraczać poza limity obowiązujące na danej platformie. Musisz posiadać prawa autorskie do Zgłoszonych Treści. Zgłoszone Treści muszą stanowić Twoje własne dzieło i nie mogą: (a) zostać skopiowane; (b) zawierać materiałów stron trzecich; (c) zawierać żadnych treści, na korzystanie z których nie masz zgody; (d) być obraźliwe, niesmaczne, oszczercze, niebezpieczne, obsceniczne, niestosowne; (e) naruszać praw jakichkolwiek stron trzecich (np. jakichkolwiek osób pojawiających się w Zgłoszonych Treściach możliwych do zidentyfikowania) ani odzwierciedlać politycznych deklaracji; i/lub (f) naruszać stosownych przepisów prawa.

4.5 Nie obowiązuje żaden limit ilości zgłoszeń w pierwszym etapie.

4.6 Po zamieszczeniu i zgłoszeniu Twoich Zgłoszonych Treści na stronie www.redbullfutur.io istnieją dwa sposoby wygrania pierwszego etapu i przejścia do drugiego etapu:

4.6.1 Odpowiednio wykwalifikowany personel Organizatora z pomocą niezależnego i wykwalifikowanego sędziego lub osoby pełniącej takie same funkcje („Sędziowie”) wybierze według własnego uznania ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych zgodnie z Warunkami 20 zdobywców nagród w pierwszym etapie, których Zgłoszone Treści najlepiej obrazują temat Promocji. Proces selekcji w ramach pierwszego etapu potrwa od 11 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 czasu UTC+1 do 15 lutego 2019 r. do godziny 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie), a finaliści tego etapu zostaną wybrani 18 lutego 2019 r. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Podczas wybierania zwycięzców Sędziowie kierować się będą wyłącznie oceną zdolności w oparciu o następujące kryteria: Pożądana Przyszłość (jak wpływowe i atrakcyjne są Zgłoszone Treści dla rasy ludzkiej), Kreatywna Narracja (jak kreatywnie wykorzystałeś dostępne zasoby, aby opowiedzieć mocną i fascynującą historię) oraz Inspirująca Wizja (jak skuteczna jest Twoja wizja w łączeniu ludzi i napędzaniu do działania);
lub

4.6.2 W ramach publicznego głosowania na Zgłoszone Treści za pośrednictwem przycisku „Lubię To” dostępnego na stronie www.redbullfutur.io wybrany zostanie jeden zwycięzca pierwszego etapu z „dziką kartą”. Podczas głosowania na zdobywcę dzikiej karty publiczność będzie oddawać głosy według kryteriów opisanych w paragrafie 4.6.1. Głosowanie potrwa od 11 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 czasu UTC+1 do 15 lutego 2019 r. do godziny 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie). Publiczność oraz/lub Ty możecie oddawać głos na dane zgłoszenie jeden raz dziennie. Organizator nie będzie przyjmować głosów masowych ani wygenerowanych automatycznie, ani tych oddanych za pośrednictwem funkcji makr lub podobnych.

4.7 Nagrody w pierwszym etapie to: 21 zwycięzców pierwszego etapu wygra wyjazd na Red Bull Futur/io Academy, która odbędzie się w Lizbonie w Portugalii w dniach 21-24 marca 2019 r. Każdemu zwycięzcy pierwszego etapu zapewnimy: (a) jeden bilet lotniczy w klasie ekonomicznej z miejsca zamieszkania do Lizbony i z powrotem. Wylot nastąpi 20 lub 21 marca 2019 r, w zależności od kraju zamieszkania oraz dostępności lotów; natomiast lot powrotny odbędzie się dokładnie lub w okolicy … marca 2019 (w zależności od dostępności lotów). (b) zakwaterowanie w hotelu w Lizbonie w pokoju dwuosobowym na 4/5 nocy (w zależności od daty wylotu). (c) wejście na Red Bull Futur/io Academy oraz wszystkie związane z wydarzeniem aktywności między 21 a 24 marca 2019 r. (d) przejazdy i catering. Nazwiska zdobywców nagrody w pierwszym etapie zostaną podane do wiadomości publicznej 18 lutego 2019 r. Łączna wartość każdej nagrody w pierwszym etapie nie przekroczy 2 000 euro na osobę. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni od dnia 18 lutego 2019 r. zwycięzca pierwszego etapu utraci nagrodę i Sędziowie wybiorą alternatywnego finalistę pierwszego etapu (osobę indywidualną lub zespół) w oparciu wyłącznie o zdolności i zgodnie z kryteriami wyboru opisanymi w sekcji 4.6, a nagroda zostanie przekazana zdobywcy drugiego miejsca.

4.8 Do drugiego etapu przechodzą wyłącznie zwycięzcy pierwszego etapu, którzy aby z powodzeniem ukończyć etap drugi, będą musieli osobiście dokonać prezentacji swojej wizji podczas Red Bull Futur/io Academy w Lizbonie.

4.9 W drugim etapie każda osoba może zgłosić się tylko jeden raz.

4.10 Odpowiednio wykwalifikowany personel Organizatora z pomocą niezależnego i wykwalifikowanego sędziego lub osoby pełniącej takie same funkcje („Sędziowie”) wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych zgodnie z Warunkami jednego zdobywcę nagrody. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Decyzja Sędziów podejmowana jest wyłącznie w oparciu o ocenę zdolności.

4.11 Nagroda w drugim etapie to: Szansa na pracę z Red Bull Media House przy produkcji formatu, który zwizualizuje Zgłoszone Treści. Format ten zostanie określony przez firmę Red Bull Media House GmbH, która podejmie współpracę ze zwycięzcą drugiego etapu przy produkcji finałowej wersji materiału. Nazwiska zwycięzców drugiego etapu zostaną ogłoszone 24 marca 2019 r. Łączna wartość nagrody przyznanej w drugim etapie nie przekroczy 50 000 euro. Globalnego zwycięzcę drugiego etapu poznamy 24 marca 2019 r. podczas ostatniego dnia Red Bull Futur/io Academy.

4.12 W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie procesu selekcji prosimy o wysłanie wiadomości na adres futurio@support.redbull.com. W przypadku zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu, jeżeli wyłoniony zdobywca (zdobywcy) nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego zdobywcę (zdobywców) nagrody na podstawie drugiego z kolei najlepszego zgłoszenia. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu umożliwienia weryfikacji wyników.

4.13 Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

5. POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY

5.1 Dane kontaktowe przekazane w Twoim zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne.

5.2 Organizator powiadomi zdobywcę nagrody w drugim etapie za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w zgłoszeniu do Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia, zdobywcy nagrody w pierwszym etapie otrzymają szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę, na co będą mieli czas do 20 lutego 2019 r. Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w określonych ramach czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi wybranemu zgodnie z Procesem Selekcji.

5.3 Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w Twoim imieniu.

5.4 Lista zdobywców nagród może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz stronie Organizatora na Facebooku. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.

5.5 Maksymalny okres dostarczenia nagrody nie przekroczy 30 dni od czasu zakończenia Promocji lub daty odbioru nagrody. Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody.

5.6 Wszelkie inne nieprzewidziane koszty i wydatki związane z akceptacją i wykorzystaniem nagrody, takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, przekąski, napoje oraz nieprzewidziane opłaty ponosi zdobywca (zdobywcy) nagrody (i jego/jej towarzysz). W przypadku gdy zwycięzca mieszka w niedalekiej odległości od miejsca docelowego zamiast transportu drogą lotniczą zapewniony zostanie transport drogą lądową, przy czym zwycięzca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy w wartości nagrody.

5.7 Wszyscy zdobywcy nagrody muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważny paszport lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Zdobywca nagrody ponosi pełną odpowiedzialność za to zobowiązanie, szczególnie w przypadku wszelkich wymaganych wiz do Portugalii (i/lub innych krajów w przypadku lotów łączonych). Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody oraz jego/jej towarzysz. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych zdobywca nagrody nie będzie mógł/mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych. Zdobywca(y) nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa na terenie Portugalii.

5.8 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.

5.9 Należy pamiętać, że uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach. Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.

5.10 Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody.

5.11 W przypadku kiedy zdobywcą nagrody będzie niepełnoletni Uczestnik i odebranie/wykorzystanie nagrody będzie wymagało zgody Opiekuna, jeżeli Uczestnik nie uzyska koniecznej zgody, Organizator ma prawo wyznaczyć alternatywnego zwycięzcę. Zarówno Uczestnik, jak i Opiekun nie mają prawa do dochodzenia żadnych roszczeń w związku z decyzją Organizatora.

6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI

6.1 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać naszą stronę internetową w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie.

6.2 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego uczestnika, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces selekcji opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków, oszukuje albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji.

6.3 W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i może zostać przyznana ponownie zgodnie z Procesem Selekcji.

7. FAIR PLAY

Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie zawiera materiałów, które odzwierciedlają polityczne deklaracje lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej; nie zawiera nazw marek lub znaków handlowych innych niż te należące do Organizatora, na korzystanie z których otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych z Promocją; nie zawiera materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Ciebie, innych niż materiały, do korzystania z których posiadasz niezbędne prawa, zgody i pozwolenia; nie zawiera materiałów uznawanych za obraźliwe, niesmaczne, niebezpieczne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające oraz materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie. W przypadku gdy Promocja prowadzona jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, zapewniasz i oświadczasz, że Twoje zgłoszenie nie narusza Warunków danej platformy (platform) stron trzecich.

8. NADANIE PRAW

8.1 W związku z Promocją, gdzie stosowne, możesz przekazać Organizatorowi materiał (razem „Materiały Rejestracyjne”). Materiały Rejestracyjne mogą zawierać Twój (lub należący do innej osoby) głos, wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika.

8.2 Jako wynagrodzenie za udział w niniejszej Promocji oraz możliwość zdobycia nagrody, przenosisz na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych przepisach prawa, do Materiałów Rejestracyjnych w najszerszym możliwym zakresie oraz zobowiązujesz się podpisać wszelkie publiczne lub prywatne dokumenty, które mogą być wymagane w tym celu, jako warunek konieczny do wzięcia udziału w Promocji. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, udzielisz Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w dowolnym celu, w tym między innymi do wyświetlania za pomocą dowolnych środków przekazu oraz wykorzystania Materiałów Rejestracyjnych w celach promocyjnych, co może obejmować między innymi reklamy medialne (above-the-line), promocje, marketing oraz opakowania jakichkolwiek produktów lub usług Organizatora lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Organizator nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Materiałów Rejestracyjnych. Wszelkie Materiały Rejestracyjne, stanowiące przedmiot licencji udzielonych przez Ciebie na mocy tego dokumentu, które zostają zamieszczane, przechowywane, transmitowane, zgłaszane, wymieniane lub udostępniane na stronie internetowej przez Ciebie, zostały stworzone przez Ciebie, pozostają w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą, a nie Organizatora. Odpowiedzialność za monitorowanie i ochronę praw własności intelektualnej, które przysługują Ci w związku z Materiałami Rejestracyjnymi, ponosisz wyłącznie Ty sam, natomiast Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

8.3 Oświadczasz i zapewniasz, że uzyskałeś wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, zgody i odstąpienia od praw osobistych (w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Materiałów Rejestracyjnych lub podmiotu posiadającego w związku z tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców Materiałów Rejestracyjnych oraz osób, których wizerunki stanowią element Materiałów Rejestracyjnych. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub urządzeń związanych z Materiałami Rejestracyjnymi.

8.4 W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, zdobywcy nagrody mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zdobywców nagrody, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska zgodę zdobywcy nagrody. Przyjmujesz do wiadomości, że Ty oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w materiałach marketingowych.

9. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać kategorie danych osobowych, takich jak na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu („Dane Osobowe”) w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się w naszej Polityce Prywatności. Organizator udostępni Twoje Dane Osobowe przekazane w ramach Promocji swoim partnerom, Future/io Institute w celu realizacji własnych celów marketingowych i komunikacyjnych.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

10.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.

10.2 Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Red Bull wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.3 Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

10.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.

10.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.

10.6 Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.

10.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).

10.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

11.2 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Austrii, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla dzielnicy Wiednia Inner Stadt.

11.3 Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

11.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres futurio@support.redbull.com.Opracowano: 19 października 2018

WARUNKI UCZESTNICTWA

UCZESTNICTWO NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa („Warunki”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

1. ORGANIZATOR

1.1 Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, jej spółki stowarzyszone, partnerów, tj. Future/io Institute, agencje i usługodawców („Organizator”).

1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega warunkom zamieszczonym na takiej stronie. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz warunków platformy (platform) stron trzecich.

2. PROMOCJA ( „Promocja”)

2.1 Promocja odbywa się pod nazwą Red Bull Futur/io.

2.2 Promocja rozpoczyna się 1 listopada 2018 r. o godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i kończy 25 marca 2019 r. o godzinie 12:00:00 UTC+1 (włącznie). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej. Wszystkie zgłoszenia otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

3. PRAWO DO UDZIAŁU

3.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące:

− Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich Danych Osobowych (wszelkie dane związane z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.

− Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, uczestniczysz w Promocji pod aktywnym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej dorosłej osoby (dalej łącznie „Opiekun”), która w Twoim imieniu przeczytała i zaakceptowała niniejsze Warunki. Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

− W Promocji uczestniczyć można tylko indywidualnie.

− Udział w Promocji mogą wziąć mieszkańcy Albanii, Algierii, Angoli, Argentyny, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Belgii, Bośni/Hercegowiny, Bułgarii, Kanady, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Chorwacji, Kuby, Cypru, Czech, Danii, Dominikany, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Węgier, Islandii, Indii, Irlandii, Włoch, Jamajki, Japonii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii, Kosowa, Kuwejtu, Łotwy, Libanu, Litwy, Macedonii, Malediwów, Malty, Mauritiusu, Meksyku, Mołdawii, Czarnogóry, Maroka, Namibii, Holandii, Nowej Zelandii, Nigerii, Norwegii, Omanu, Pakistanu, Panamy, Peru, Polski, Portugalii, Kataru, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Senegalu, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Sri Lanki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Tunezji, Turcji, ZEA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.

Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.

− Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.

3.2 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne ani (e) zwycięskich zgłoszeń z jakiegokolwiek innego konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody Opiekuna, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.

4. ZASADY UCZESTNICTWA, PROCES SELEKCJI I NAGRODY

4.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz wejść na stronę www.redbullfutur.io i krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji (np. imię i adres e-mail). Ponadto jeżeli rejestrujesz się za pomocą konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, wymagane może być przekazanie nam dodatkowych informacji (np. wiek lub lokalizacja).

4.2 Promocja obywa się w dwóch etapach.

4.3 Aby z powodzeniem ukończyć pierwszy etap, musisz zamieścić i zgłosić wideo o maksymalnej długości 60 sekund, w którym pokazujesz swoją wizję pożądanej przyszłości („Zgłoszone Treści”) jak opisano na stronie www.redbullfutur.io. Okres rejestracji rozpoczyna się 1 listopada 2018 r. O godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i kończy 10 lutego 2019 r. o godzinie 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie).

4.4 Wielkość i/lub długość Twoich Zgłoszonych Treści nie powinny wykraczać poza limity obowiązujące na danej platformie. Musisz posiadać prawa autorskie do Zgłoszonych Treści. Zgłoszone Treści muszą stanowić Twoje własne dzieło i nie mogą: (a) zostać skopiowane; (b) zawierać materiałów stron trzecich; (c) zawierać żadnych treści, na korzystanie z których nie masz zgody; (d) być obraźliwe, niesmaczne, oszczercze, niebezpieczne, obsceniczne, niestosowne; (e) naruszać praw jakichkolwiek stron trzecich (np. jakichkolwiek osób pojawiających się w Zgłoszonych Treściach możliwych do zidentyfikowania) ani odzwierciedlać politycznych deklaracji; i/lub (f) naruszać stosownych przepisów prawa.

4.5 Nie obowiązuje żaden limit ilości zgłoszeń w pierwszym etapie.

4.6 Po zamieszczeniu i zgłoszeniu Twoich Zgłoszonych Treści na stronie www.redbullfutur.io istnieją dwa sposoby wygrania pierwszego etapu i przejścia do drugiego etapu:

4.6.1 Odpowiednio wykwalifikowany personel Organizatora z pomocą niezależnego i wykwalifikowanego sędziego lub osoby pełniącej takie same funkcje („Sędziowie”) wybierze według własnego uznania ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych zgodnie z Warunkami 20 zdobywców nagród w pierwszym etapie, których Zgłoszone Treści najlepiej obrazują temat Promocji. Proces selekcji w ramach pierwszego etapu potrwa od 11 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 czasu UTC+1 do 15 lutego 2019 r. do godziny 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie), a finaliści tego etapu zostaną wybrani 18 lutego 2019 r. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Podczas wybierania zwycięzców Sędziowie kierować się będą wyłącznie oceną zdolności w oparciu o następujące kryteria: Pożądana Przyszłość (jak wpływowe i atrakcyjne są Zgłoszone Treści dla rasy ludzkiej), Kreatywna Narracja (jak kreatywnie wykorzystałeś dostępne zasoby, aby opowiedzieć mocną i fascynującą historię) oraz Inspirująca Wizja (jak skuteczna jest Twoja wizja w łączeniu ludzi i napędzaniu do działania);
lub

4.6.2 W ramach publicznego głosowania na Zgłoszone Treści za pośrednictwem przycisku „Lubię To” dostępnego na stronie www.redbullfutur.io wybrany zostanie jeden zwycięzca pierwszego etapu z „dziką kartą”. Podczas głosowania na zdobywcę dzikiej karty publiczność będzie oddawać głosy według kryteriów opisanych w paragrafie 4.6.1. Głosowanie potrwa od 11 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 czasu UTC+1 do 15 lutego 2019 r. do godziny 11:59:59 czasu UTC+1 (włącznie). Publiczność oraz/lub Ty możecie oddawać głos na dane zgłoszenie jeden raz dziennie. Organizator nie będzie przyjmować głosów masowych ani wygenerowanych automatycznie, ani tych oddanych za pośrednictwem funkcji makr lub podobnych.

4.7 Nagrody w pierwszym etapie to: 21 zwycięzców pierwszego etapu wygra wyjazd na Red Bull Futur/io Academy, która odbędzie się w Lizbonie w Portugalii w dniach 21-24 marca 2019 r. Każdemu zwycięzcy pierwszego etapu zapewnimy: (a) jeden bilet lotniczy w klasie ekonomicznej z miejsca zamieszkania do Lizbony i z powrotem. Wylot nastąpi 20 lub 21 marca 2019 r, w zależności od kraju zamieszkania oraz dostępności lotów; natomiast lot powrotny odbędzie się dokładnie lub w okolicy … marca 2019 (w zależności od dostępności lotów). (b) zakwaterowanie w hotelu w Lizbonie w pokoju dwuosobowym na 4/5 nocy (w zależności od daty wylotu). (c) wejście na Red Bull Futur/io Academy oraz wszystkie związane z wydarzeniem aktywności między 21 a 24 marca 2019 r. (d) przejazdy i catering. Nazwiska zdobywców nagrody w pierwszym etapie zostaną podane do wiadomości publicznej 18 lutego 2019 r. Łączna wartość każdej nagrody w pierwszym etapie nie przekroczy 2 000 euro na osobę. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni od dnia 18 lutego 2019 r. zwycięzca pierwszego etapu utraci nagrodę i Sędziowie wybiorą alternatywnego finalistę pierwszego etapu (osobę indywidualną lub zespół) w oparciu wyłącznie o zdolności i zgodnie z kryteriami wyboru opisanymi w sekcji 4.6, a nagroda zostanie przekazana zdobywcy drugiego miejsca.

4.8 Do drugiego etapu przechodzą wyłącznie zwycięzcy pierwszego etapu, którzy aby z powodzeniem ukończyć etap drugi, będą musieli osobiście dokonać prezentacji swojej wizji podczas Red Bull Futur/io Academy w Lizbonie.

4.9 W drugim etapie każda osoba może zgłosić się tylko jeden raz.

4.10 Odpowiednio wykwalifikowany personel Organizatora z pomocą niezależnego i wykwalifikowanego sędziego lub osoby pełniącej takie same funkcje („Sędziowie”) wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych zgodnie z Warunkami jednego zdobywcę nagrody. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Decyzja Sędziów podejmowana jest wyłącznie w oparciu o ocenę zdolności.

4.11 Nagroda w drugim etapie to: Szansa na pracę z Red Bull Media House przy produkcji formatu, który zwizualizuje Zgłoszone Treści. Format ten zostanie określony przez firmę Red Bull Media House GmbH, która podejmie współpracę ze zwycięzcą drugiego etapu przy produkcji finałowej wersji materiału. Nazwiska zwycięzców drugiego etapu zostaną ogłoszone 24 marca 2019 r. Łączna wartość nagrody przyznanej w drugim etapie nie przekroczy 50 000 euro. Globalnego zwycięzcę drugiego etapu poznamy 24 marca 2019 r. podczas ostatniego dnia Red Bull Futur/io Academy.

4.12 W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie procesu selekcji prosimy o wysłanie wiadomości na adres futurio@support.redbull.com. W przypadku zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu, jeżeli wyłoniony zdobywca (zdobywcy) nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego zdobywcę (zdobywców) nagrody na podstawie drugiego z kolei najlepszego zgłoszenia. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu umożliwienia weryfikacji wyników.

4.13 Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

5. POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY

5.1 Dane kontaktowe przekazane w Twoim zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne.

5.2 Organizator powiadomi zdobywcę nagrody w drugim etapie za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w zgłoszeniu do Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia, zdobywcy nagrody w pierwszym etapie otrzymają szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę, na co będą mieli czas do 20 lutego 2019 r. Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w określonych ramach czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi wybranemu zgodnie z Procesem Selekcji.

5.3 Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w Twoim imieniu.

5.4 Lista zdobywców nagród może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz stronie Organizatora na Facebooku. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.

5.5 Maksymalny okres dostarczenia nagrody nie przekroczy 30 dni od czasu zakończenia Promocji lub daty odbioru nagrody. Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody.

5.6 Wszelkie inne nieprzewidziane koszty i wydatki związane z akceptacją i wykorzystaniem nagrody, takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, przekąski, napoje oraz nieprzewidziane opłaty ponosi zdobywca (zdobywcy) nagrody (i jego/jej towarzysz). W przypadku gdy zwycięzca mieszka w niedalekiej odległości od miejsca docelowego zamiast transportu drogą lotniczą zapewniony zostanie transport drogą lądową, przy czym zwycięzca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy w wartości nagrody.

5.7 Wszyscy zdobywcy nagrody muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważny paszport lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Zdobywca nagrody ponosi pełną odpowiedzialność za to zobowiązanie, szczególnie w przypadku wszelkich wymaganych wiz do Portugalii (i/lub innych krajów w przypadku lotów łączonych). Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody oraz jego/jej towarzysz. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych zdobywca nagrody nie będzie mógł/mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych. Zdobywca(y) nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa na terenie Portugalii.

5.8 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.

5.9 Należy pamiętać, że uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach. Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.

5.10 Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody.

5.11 W przypadku kiedy zdobywcą nagrody będzie niepełnoletni Uczestnik i odebranie/wykorzystanie nagrody będzie wymagało zgody Opiekuna, jeżeli Uczestnik nie uzyska koniecznej zgody, Organizator ma prawo wyznaczyć alternatywnego zwycięzcę. Zarówno Uczestnik, jak i Opiekun nie mają prawa do dochodzenia żadnych roszczeń w związku z decyzją Organizatora.

6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI

6.1 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać naszą stronę internetową w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie.

6.2 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego uczestnika, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces selekcji opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków, oszukuje albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji.

6.3 W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i może zostać przyznana ponownie zgodnie z Procesem Selekcji.

7. FAIR PLAY

Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie zawiera materiałów, które odzwierciedlają polityczne deklaracje lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej; nie zawiera nazw marek lub znaków handlowych innych niż te należące do Organizatora, na korzystanie z których otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych z Promocją; nie zawiera materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Ciebie, innych niż materiały, do korzystania z których posiadasz niezbędne prawa, zgody i pozwolenia; nie zawiera materiałów uznawanych za obraźliwe, niesmaczne, niebezpieczne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające oraz materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie. W przypadku gdy Promocja prowadzona jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, zapewniasz i oświadczasz, że Twoje zgłoszenie nie narusza Warunków danej platformy (platform) stron trzecich.

8. NADANIE PRAW

8.1 W związku z Promocją, gdzie stosowne, możesz przekazać Organizatorowi materiał (razem „Materiały Rejestracyjne”). Materiały Rejestracyjne mogą zawierać Twój (lub należący do innej osoby) głos, wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika.

8.2 Jako wynagrodzenie za udział w niniejszej Promocji oraz możliwość zdobycia nagrody, przenosisz na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych przepisach prawa, do Materiałów Rejestracyjnych w najszerszym możliwym zakresie oraz zobowiązujesz się podpisać wszelkie publiczne lub prywatne dokumenty, które mogą być wymagane w tym celu, jako warunek konieczny do wzięcia udziału w Promocji. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, udzielisz Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w dowolnym celu, w tym między innymi do wyświetlania za pomocą dowolnych środków przekazu oraz wykorzystania Materiałów Rejestracyjnych w celach promocyjnych, co może obejmować między innymi reklamy medialne (above-the-line), promocje, marketing oraz opakowania jakichkolwiek produktów lub usług Organizatora lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Organizator nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Materiałów Rejestracyjnych. Wszelkie Materiały Rejestracyjne, stanowiące przedmiot licencji udzielonych przez Ciebie na mocy tego dokumentu, które zostają zamieszczane, przechowywane, transmitowane, zgłaszane, wymieniane lub udostępniane na stronie internetowej przez Ciebie, zostały stworzone przez Ciebie, pozostają w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą, a nie Organizatora. Odpowiedzialność za monitorowanie i ochronę praw własności intelektualnej, które przysługują Ci w związku z Materiałami Rejestracyjnymi, ponosisz wyłącznie Ty sam, natomiast Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

8.3 Oświadczasz i zapewniasz, że uzyskałeś wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, zgody i odstąpienia od praw osobistych (w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Materiałów Rejestracyjnych lub podmiotu posiadającego w związku z tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców Materiałów Rejestracyjnych oraz osób, których wizerunki stanowią element Materiałów Rejestracyjnych. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub urządzeń związanych z Materiałami Rejestracyjnymi.

8.4 W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, zdobywcy nagrody mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zdobywców nagrody, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska zgodę zdobywcy nagrody. Przyjmujesz do wiadomości, że Ty oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w materiałach marketingowych.

9. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać kategorie danych osobowych, takich jak na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu („Dane Osobowe”) w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się w naszej Polityce Prywatności. Organizator udostępni Twoje Dane Osobowe przekazane w ramach Promocji swoim partnerom, Future/io Institute w celu realizacji własnych celów marketingowych i komunikacyjnych.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

10.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.

10.2 Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Red Bull wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.3 Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

10.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.

10.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.

10.6 Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.

10.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).

10.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

11.2 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Austrii, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla dzielnicy Wiednia Inner Stadt.

11.3 Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

11.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres futurio@support.redbull.com.Opracowano: 19 października 2018

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...