IconOpen Created with Sketch. IconClose Created with Sketch.
IconOpen Created with Sketch. IconClose Created with Sketch.
TÜM BAŞVURULAR

Koşullar ve Şartlar

  • General Entries
  • WILDCARD BY SMART Entries

KATILIM İÇİN SATIN ALIM VEYA BAŞKA BİR BEDEL GEREKMEZ.
SATIN ALIM, KAZANMA ŞANSINI ARTIRMAYACAKTIR.

Bu promosyona dahil olarak ve katılarak, Katılım Koşullarının (“Koşullar”) sizin için bağlayıcı olduğunu sizin tarafınızdan (“Tarafınız”) beyan etmekte ve aşağıda yer verilen uygunluk şartlarını karşıladığınızı beyan etmektesiniz. İşbu Promosyon söz konusu Şartlara ve ilgili tüm kanun ile yürürlüklere tabidir.

[GÜNEY AFRİKA İÇİN: 2008 tarihli Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda (‘Tüketiciyi Koruma Kanunu’) açıklanan müşteri tanımı kapsamına girmeniz halinde, Organizatör (aşağıda tanımlandığı şekilde) Size bazı önemli şartları belirtmekle görevlidir. Aşağıdaki paragraflar bahsi geçen önemli şartları ve bu şartların neden önemli olduğunu içermektedir:

Organizatörün sorumluluğunun sınırlanması: 1., 3., 4. ve 10. Maddeler önem teşkil eder, çünkü bu maddeler Organizatörün aksi halde Tarafınıza karşı sahip olabileceği zorunlulukları, yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları sınırlar ve bunları kapsamaz. Bu durum, haklarınızı ve yasal çözüm yollarını sınırlar ve bunları kapsamaz; Tarafınıza çeşitli riskler, yükümlülükler, zorunluluklar ve yasal sorumluluklar yükler.
Risk varsayımı: 1., 3., 4. ve 10. Maddeler önemlidir, zira bu maddelerde Tarafınızdan risk varsayımları bulunur ve bu maddeler Tarafımıza karşı haklarınızı ve yasal çözümleri sınırlandırabilir.
Gerçeğin kabulü: 3. ve 7. Maddeler önemlidir, zira her ikisi de Tarafınızdan gerçeğin kabulünü içerir. Her bir paragrafı dikkatle okumalısınız, zira Tarafınız adına ne kadar para tutulduğunu ortaya koymaktadırlar.]

1. ORGANİZATÖR

1.1 İşbu Promosyon, kayıtlı ofisi Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avusturya adresinde bulunan Red Bull GmbH ve iştirak şirketleri, kooperasyon ortakları (örneğin, Future/io Institute), ajanslar ve hizmet sağlayıcılar (“Organizatör”) tarafından gerçekleştirilmektedir. MEKSİKA İÇİN: Promosyon, José Luis Lagrange 103, Edificio "Corporativo Lagrange", Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510, Ciudad de México, Distrito Federal, Meksika adresinde kayıtlı ofisini bulunan Red Bull S. de R.L. de C.V. ve bağlı şirketleri, işbirliği ortakları (örneğin: Future/io Institute), ajanslar ve hizmet sağlayıcıları (“Organizatör”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.2. İşbu Promosyon bir veya daha fazla taraf platformu veya platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, Promosyon üçüncü parti platformuna veya platformlarına bağlanmaz ve üçüncü parti platformu veya platformları tarafından herhangi bir şekilde organize edilmez, desteklenemez veya yönetilmez ya da özdeşleştirilmez. Tarafınızın üçüncü parti platform veya platformlarını kullanımı, bu alan veya alanların konumuna bağlı şartlar ve koşullara tabidir. Tarafınızın, üçüncü parti platform veya platformlarına uyum sağlayamaması halinde, Organizatör hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

2. PROMOSYON (“Promosyon”)

2.1 Promosyonun başlığı, Red Bull Futur/io’dur.

2.2 Promosyonun başlangıç tarihi 1 Kasım 2018, bitiş tarihi 25 Mart 2019 ve bitiş zamanı UTC+1 saatiyle 00:00:00’dır. Tüm paylaşımlar, kapanış tarihinden önce Organizatör tarafından teslim alınmalıdır. Kapanış tarihinden sonra teslim alınacak tüm katılımlar otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

3. UYGUNLUK

3.1 İşbu Promosyona katılmak ve ödül almaya uygun hale gelmek amacıyla, aşağıda yer verilen uygunluk kriterlerinin Tarafınızca karşılandığını göstermeli ve garanti etmeniz gerekir:
Katılım yaptığınız esnada 18 yaşında veya üstünde gerçek kişi olduğunuzu beyan edin.
18 yaşının altındaki kişilerin işbu Promosyona katılması veya Organizatöre Kişisel Veri (Tarafınıza ait iletişim detayları, Promosyon yanıtları ve fotoğraflar gibi Tarafınıza ilişkin tüm veriler) iletmesi veyahut teslim etmesi yasaktır. Tarafınıza ait Kişisel Verilerin tarafımızla sunulması isteğe bağlıdır. Fakat, gereken tüm Kişisel Veriler Tarafınızca temin edilmediği taktirde, Tarafınızın işbu Promosyona katılımı mümkün olmayacaktır.
Tarafınızca ikamet edilen ülkenin reşitlik yaşının altında olmanız durumunda, ebeveynlerden biri, yasal vasi (bundan sonra “Vasi” olarak kullanılır) veya söz konusu Şartları Tarafınız adına okuyup kabul eden başka bir sorumlu yetişkinin gözetimi altında Promosyona katılırsınız. Katılım/herhangi bir ödül alma durumu bir Vasinin onayını gerektirdiği taktirde, Organizatör tüm sorumlulukları ve/veya yükümlülükleri hariç tutar. Bu durum yalnızca Tarafınızın sorumluluğu dahilindedir.

Promosyona bireysel olarak katılmanız gerekir.

Promosyon şu ülkelerde ikamet edenlere açıktır: Arnavutluk, Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Bosna / Hersek, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Estonya , Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Makedonya, Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Moldova, Karadağ, Fas, Namibya, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Umman, Pakistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayland, Tunus, Türkiye, BAE, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan.

Not: Ulusal veya yerli kanunlar sebebiyle Katılımcıların işbu Promosyona katılmasına yasal olarak izin verilmediği durumlarda, Organizatör sorumlu değildir.

Organizatörün direktörleri, görevlileri ve çalışanları, ana firması ve ayrı ayrı bağlı şirketleri, iştirakleri, ajansları, Promosyonun geliştirilmesinde veya üretiminde yer alan şirketler, profesyonel danışmanlar, Promosyonda yer alan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya reklam ve tanıtım ajansları ile birinci dereceden aile üyeleri ve bu kişilerle aynı evde yaşayanlar (yasal olarak akraba olup olmadıkları fark etmeksizin), bu Promosyona katılmaya veya herhangi bir ödül kazanmaya uygun değildir. Organizatör, seçim zamanında veri tabanına başvurarak bu şartları doğrulayacaktır.

MEKSİKA İÇİN: Organizatörün direktörleri, görevlileri ve çalışanları, ana firması ve ayrı ayrı bağlı şirketleri, iştirakleri, ajansları, Promosyonun geliştirilmesinde veya üretiminde yer alan şirketler, profesyonel danışmanlar, Promosyonda yer alan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya reklam ve tanıtım ajansları, bu Promosyona katılmaya veya herhangi bir ödül kazanmaya uygun değildir. Organizatör, seçim zamanında veri tabanına başvurarak bu şartları doğrulayacaktır.

3.2 Organizatör; (a) Bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulan paylaşımları, (b) (Tarafınız adına) veya toplu olarak üçüncü şahıslarca tamamlanan paylaşımları, (c) okunamayan, değiştirilmiş, yeniden oluşturulan, sahte veya kanuna aykırı olarak değiştirilmiş paylaşımları veya (d) eksik, (e) başka bir yarışmayı kazanan paylaşımları kabul etmeyecektir. Yaş, kimlik ve/veya verilen diğer detaylar için kanıt sunulması amacıyla Organizatör, Tarafınızca verilen e-posta adresini ve gerektiği durumlarda bir Vasi’nin vereceği izni kendi takdirine bağlı olarak doğrulama hakkını saklı tutar. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, geçersiz bir e-posta adresi veya yaşınız veya ikamet yerinize dair yanlış veri içeren paylaşımlar uygunsuz sayılacaktır. Bu Promosyona, birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanarak katılmamalısınız. Bu kuralı bozacak şekilde Tarafınızca birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanıldığı anlaşılırsa, Tarafınıza ait tüm paylaşımlar geçersiz olacaktır.

4. KATILIM KURALLARI, SEÇME SÜRECİ VE ÖDÜLLER

4.1 Kampanyaya başarılı bir biçimde katılmak için www.redbullfutur.io internet adresine girmeniz ve verilen talimatları adım adım takip etmeniz gerekecektir. Verilen talimatlar arasında (isim ve e-posta adresi gibi) kayıt için gerekli verilerin sağlanması da vardır. Ayrıca; Facebook, Twitter veya Google+ gibi sosyal medya hesaplarıyla oturum açarsanız, tarafımıza ek bilgiler (yaş veya konum gibi) sağlanabilir.

4.2 Promosyon iki aşamadan oluşmaktadır.

4.3 Birinci aşamayı başarılı olarak tamamlamak için www.redbullfutur.io internet adresinde açıklandığı üzere, bu aşamada arzu edilen geleceğe dair vizyonunuzu gösteren en fazla 60 dakikalık bir video (“Gönderilen İçerik”) Tarafınızca yüklenip gönderilmelidir. Kayıt süresi 1 Kasım 2018 tarihinde ve UTC+1 saatiyle 12:00:00’de başlayıp 10 Şubat 2019 tarihinde UTC+1 saatiyle 23:59:59’da bitecektir.

4.4 Tarafınızca Gönderilen İçeriğin boyutu ve/veya uzunluğu, uygulanabilir platformda belirlenenden daha fazla olmamalıdır. Gönderilen İçeriğin telif hakkına sahip olmalısınız. Gönderilen İçerik mutlaka Tarafınıza ait bir iş olmalıdır ve asla (a) kopyalanmamalı, (b) üçüncü kişi malzemesi içermemeli, (c) Tarafınızca kullanımına izin verilmeyen herhangi bir içeriği içermemeli, (d) incitici, nahoş, karalayıcı, tehlikeli, müstehcen, uygunsuz olmamalı, (e) herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz etmemeli (örneğin; Gönderilen İçerikte gözüken kişilerin tanınabilir olması veya siyasi bir beyanı yansıtması) ve/veya (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmemelidir.

4.5 Birinci aşamada gönderilen paylaşımların sayısı sınırlı değildir.

4.6 Gönderilen İçeriği, www.redbullfutur.io internet adresine yükleyip gönderdiğinizde, birinci aşamanın kazananı olarak seçilerek ikinci aşamaya geçmenin iki yöntemi bulunur.

4.6.1 Birinci yöntem: Organizatörün gerekli becerilere sahip personelinin yanı sıra yetenekli bağımsız bir jüri veya benzeri bir kimse (“Jüriler”), Koşullara göre alınan geçerli tüm paylaşımların arasından temayı en iyi yorumlayan Gönderilen İçeriğe sahip 20 kişiyi, ödül alan kişiler olarak, tamamen kendi takdirinde birinci aşamada belirleyecektir. Birinci aşamanın seçme süreci, 11 Şubat 2019 12:00:00 UTC+1 ile 15 Şubat 2019 23:59:59 UTC+1 arasında gerçekleşecek, birinci aşamanın finalistleri ise 18 Şubat 2019 tarihinde seçilecektir. Jürilerin kararı nihaidir ve hiçbir mutabakat veya tartışmaya girilmeyecektir. Kazanan paylaşımları seçmede, Jürilerin kararı bütünüyle Arzu Edilen Gelecek (insan ırkı için Gönderilen İçerik ne kadar etkili ve arzu edilir bir şey), Yaratıcı Hikaye Anlatımı (güçlü ve ilgi uyandıran bir hikaye anlatmak için Tarafınızda bulunan kaynakları ne kadar yaratıcı bir biçimde kullandınız) ve İlham Verici Vizyon (insanları bağlamada ve eyleme yönlendirmede vizyonunuz ne kadar güçlü) kriterlerine dayalı beceriye bağlı olacaktır.

4.6.2 İkinci yöntem: Birinci aşamada, www.redbullfutur.io internet adresinde bulunan “Beğen Düğmesi” aracılığıyla Gönderilen İçerik için halk oylaması yapılarak bir adet “joker” kazanan seçilecektir. Joker kazananına oy verirken, oy verenler 4.6.1 sayılı paragrafta detaylandırılan kriterlere göre oy verecektir. Halk oylaması, 11 Şubat 2019 12:00:00 UTC+1 ile 15 Şubat 2019 23:59:59 UTC+1 arasında gerçekleşecektir. Halk tarafından ve/veya Tarafınızca her gün kayıt başına bir kez oy verilebilir. Toplu veya otomatik oy vermek veya makrolarla ve benzerleriyle oy göndermek yasaktır.

4.7 AVUSTRALYA, HONG KONG, SİNGAPUR VE GÜNEY KORE İÇİN: Avustralya, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore’de ikamet edenler, birinci aşamanın “joker” kazananı sürecinde dikkate alınmaya uygun olmayacaktır. Bu kişiler, 4.6.1 sayılı maddede özetlenen beceriye bağlı olarak 20 kazananın seçilmesi sürecinde dikkate alınacaktır.

4.8 Birinci aşamanın ödülleri: Birinci aşamanın 21 kazananı, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Lizbon, Portekiz’de düzenlenecek Red Bull Futur/io Academy seyahati kazanacak. Birinci aşamanın her bir kazananına tarafımızdan (a) ikamet adresinden Lizbon, Portekiz’e bir adet ekonomi sınıfı uçak bileti verilecektir. Giden uçuş, ikamet edilen ülkeye ve uçuşların müsaitlik durumuna bağlı olarak 20 veya 21 Mart 2019 tarihinde olacaktır. Dönüş uçuşu ise 2019 yılının Mart ayında veya bu ay civarında bir tarihte (uçuşların müsaitlik durumuna bağlı olarak) olacaktır. (b) Lizbon’da 4/5 gece boyunca hotelde çift yataklı odada konaklama (giden uçuşun tarihine bağlı olarak). (c) Red Bull Futur/io Academy ve tüm faaliyetlerine 21 Mart – 24 Mart 2019 tarihleri arasında kayıt olma. (d) Tüm transferler ve yeme-içme. Birinci aşamada ödül alan katılımcı veya katılımcılar, 18 Şubat 2019 tarihinde duyurulacaktır. Birinci aşamada her bir ödülün toplam değeri, kişi başı 2000 € tutarını geçmeyecektir. Her bir kazanana, kayıt zamanında verdikleri e-posta aracılığıyla ulaşılacaktır. 18 Şubat 2019 itibarıyla 5 gün içerisinde herhangi bir yanıt alınmaması halinde, birinci aşamada ödül alan katılımcı, ödülü kaybedecektir ve Jüriler, 4.6 numaralı maddede listelenen seçme kriterlerine göre tamamen beceriye dayalı olarak birinci aşama için alternatif bir finalist (birey veya ekip) seçeceklerdir. Ödül, ikinci gelen kişiye verilecektir.

4.9 Birinci aşamanın kazananları ikinci aşamaya geçmeye hak kazanırlar. İkinci aşamayı başarılı bir biçimde tamamlamak amacıyla Lizbon’daki Red Bull Futur/io Academy’de ön sunum yapacaklardır.
4.10 İkinci aşamaya kişi başına yalnızca bir kayıt geçebilir.

4.11 Organizatörün gerekli becerilere sahip personeli, Organizatörün gerekli becerilere sahip personelinin yanı sıra yetenekli bağımsız bir jüri veya benzeri bir kimse (“*Jüri”), Koşullara göre alınan geçerli tüm paylaşımların arasından ödül kazanan bir kişiyi belirleyecektir. Jürilerin kararı nihaidir ve hiçbir mutabakat veya tartışmaya girilmeyecektir. Jürilerin kararı tamamen yeteneğe dayalıdır.

4.12 İkinci aşama ödülü: Gönderilen İçeriği görselleştirmek üzere Red Bull Media House ile birlikte bir prodüksiyon formatında çalışma fırsatı. Söz konusu format, ikinci aşamayı kazanan katılımcıyla işbirliği yaparak bu nihai içerik parçasını üretecek olan Red Bull Media House GmbH tarafından tanımlanacaktır. İkinci aşamanın kazananları, 24 Mart 2019 tarihinde duyurulacaktır. İkinci aşama ödülünün toplam değeri 50.000 € tutarını geçmeyecektir. Küresel aşamanın iki kazananı ise Red Bull Futur/io Academy’deki son günde 24 Mart 2019 tarihinde duyurulacaktır.

4.13 Seçme sürecinin tüm detayları için lütfen futurio@support.redbull.com adresine e-posta gönderiniz. Birinci ve ikinci aşamada seçilen katılımcı ve katılımcıların işbu Koşullarda açıklanan uygunluk kriterlerini karşılamaması halinde, Organizatör jürinin en çok beğendiği bir sonraki kayda dayanarak ödül için alternatif bir katılımcı veya katılımcılar seçecektir. Diskalifiye edilmeniz durumunda, Organizatörün bu durumu yayınlama zorunluluğu yoktur. Sonuçların doğrulanabilmesi için Organizatör, şeffaflığı sağlamayı ve seçme sürecini kronolojik bir sırayla uygun bir biçimde kaydetmeyi taahhüt eder.

4.14 Geç kalmış, okunamayan, eksik ve tahrif edilmiş paylaşımlar kabul edilmeyecektir. Kaybolan paylaşımların sorumluluğu üstenilmeyecektir ve gönderim kanıtı, alındı belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Paylaşımlar iade edilemez.

5. BİLDİRİM VE ÖDÜL TALEBİ

5.1 Tarafınızca Promosyon kaydı esnasında sağlanan iletişim detayları, herhangi bir ödülün olması durumunda sizi bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Teslim alma hakkına sahip olduğunuzdan, lütfen bu bilgilerin güncel ve doğru olduğundan emin olun.

5.2 Organizatör, ikinci aşama ödülünü alan katılımcı ile Promosyon kaydı esnasında verilen telefon numarası veya e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçecektir. Bildirimde, ödülün nasıl talep edileceğinin detayları ve ödülü talep etmek için 20 Şubat 2019 tarihine kadar zamanlarının olduğu birinci aşamada ödül kazanan katılımcılara açıklanacaktır. Ödül kazanan katılımcılardan birine ulaşılamadığı durumda veya bu tür bir katılımcının bulunamaması halinde, ya da bu kişiler verilen süre içerisinde ödüllerini talep etmediği takdirde, Organizatör, Seçme Sürecine göre seçilen ve ödül kazanan katılımcıdan sonra uygun bulunan kişiye ödülü teklif etme hakkını saklı tutar.

5.3 Ödül kişiye özeldir ve başka birine devredilemez. Sizin adınıza üçüncü bir şahıs tarafından talep edilemez.

5.4 Ödül alanların listesi, Organizatörün internet sitesinde yayınlanabilir. Ödül kazanmanız halinde, Organizatörün Tarafınıza ait bilgilerin (ad, soyad, takma ad gibi) yukarıda yer verilen bilgilere uygun olarak ifşa edilebileceği, Tarafınızca kabul edilir.

5.5 Maksimum teslim süresi, Promosyonun sonlandığı tarihten veya ödül talep tarihinden itibaren 30 günden fazla olmayacaktır. Ödüllerin tesliminin gecikmesi halinde, ödülü kazanan katılımcı veya katılımcılar bilgilendirilecektir.

5.6 Ödül kabulü ve kullanımı ile ilgili küçük harcamalar ve maliyetler (güvenlik ücreti, terhis ikramiyesi, bagaj ücreti, atıştırmalıklar, içecekler ve arızi ücretler gibi), ödül alan katılımcı veya katılımcıların (ve katılımcının refakatçisinin) sorumluluğundadır. Ödül alan katılımcı, gidilecek varış yerine yakın bir yerde ikamet ediyorsa, hava taşımacılığı gereğince yer ulaşımı sağlanabilir. Değer farkı için herhangi bir tazminat veya ikame verilmeyecektir.

5.7 Ödül alan her bir katılımcı, kalkış öncesi geçerli seyahat belgelerine sahip olmalı ve bu belgeleri göstermelidir (örneğin, geçerli pasaport veya hükümetin çıkardığı kabul edilebilir diğer kimlik belgeleri). Ödül alan katılımcı, Portekiz (ve/veya aktarma uçuşlarında vize gerektiren diğer ülkeler) için gereken seyahat vizesi başta olmak üzere, bu zorunluluktan tamamen sorumludur. Seyahat sigortası ve para harcama, ödül alanların ve onların refakatçisinin özel sorumluluğudur. Havayolu uçuşları biletlendikten sonra, kazanan tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Havayolu, havaalanları, uçuş planını ve gece konaklamaları Organizatör tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir. Seyahat ve konaklamada sınırlamalar, şartlar ve kısıtlamalar uygulanabilir. Organizatör kaybolmuş, yırtılmış veya çalınmış biletleri veya seyahat ödemeleri için yeniden ödeme yapmayacaktır. Ödül kazanan veya kazananlar ve, varsa, refakatçisi veya refakatçileri için en az 6 ay geçerliliği olan geçerli bir pasaport ve/veya geçerli seyahat belgelerine ilaveten istenen vizeleri almaları gerekecektir. Organizatör, Portekiz’in emniyetine ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz.

5.8 Kanunen izin verildiği şekliyle, Organizatör ödüllerden herhangi birini veya tüm ödülleri, aynı veya daha fazla değere sahip ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar.

5.9 Buradaki Koşullarda açıkça geçen harcamalar haricinde, Promosyona katılım için hiçbir seyahat veya diğer harcamasının telafi edilmeyeceğini dikkate alınız. Nakit benzeri alternatifler verilmeyecektir. Tarafınızca hak edilen ödüller devrolunamaz ve geri ödenmez.

5.10 Ödül alan katılımcı, ödenecek para ödüllerine ilişkine olarak, yetkili vergi idarelerine muaccel (faiz ve para cezaları dahil) tüm vergilerden yükümlü kalacaktır.

5.11 Reşit olmayan bir Katılımcının ödül kazanması halinde bu ödülün kabulü/kullanımı bir Vasinin iznini gerektirirse ve bu izin verilmezse, Organizatör alternatif bir kazanan belirleme hakkına sahiptir. Katılımcı veya Vasinin, Organizatörün verdiği karara ilişkin herhangi bir hakkı veya talebi yoktur.

6. ORGANİZATÖRÜN KOŞULLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

6.1 Kanunen izin verildiği şekliyle ve yasal haklarınızı etkilemeden, Organizatöre göre Promosyon Organizatörün kontrolü dışındaki bir olayla taviz verirse, Tarafınıza veya herhangi bir üçüncü şahsa (doğrudan veya dolaylı) gelebilecek zararın veya hasarın miktarı veya türüne yönelik hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımadan, Organizatör Promosyonu değiştirme, sonlandırma, düzeltme veya uzatma hakkını saklı tutar. Yüklendikleri tarih itibarıyla uygulanacak değişiklikleri görmek için internet adresimizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

6.2 Oylamanın seçme süreci olarak kullanılması durumunda; finalist veya üçüncü bir şahıs tarafından oy verene para ödenmesi, bu kişinin teşvik edilmesi veya oyunu değiştirmesi için baskı yapılması durumunda; ve/veya Katılımcının işbu Koşulları gözetememesi, hilekarlık yapması durumunda veya ilgili hallerde yasadışı ya da uygunsuz hareketler sergilemesi durumunda, Promosyon süresince herhangi bir zamanda Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak oyları kapatma veya durdurma, herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme ve/veya çıkarma hakkını saklı tutar.

6.3 Kazanan katılımcının diskalifiye olması halinde, ödül kaybedilecek ve Seçme Sürecine göre yeni bir kazanan seçilecektir.

7. TARAFSIZLIK

Tarafınızca yapılan paylaşımın hangi yetki alanında yapılırsa yapılsın Organizatöre ait olanlardan yalnızca bu Promosyon için kullanabileceğiniz sınırlı lisans dışında Tarafınıza ait olmayan, telif hakkı bulunan, gerekli hakların, izinlerin ve onaylarınızın bulunduğu öğeler haricinde, ürün veya ticari marka adı içeren gizlilik, reklam veya mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı kalmaksızın, başkasının haklarını ihlal eden veya herhangi bir siyasi görüşü yansıtan, hakaret içeren, hoş olmayan, tehlike arz eden, uygunsuz, toplum düzenine aykırı, nefret ve kin uyandırıcı, müstehcen, küçük düşürücü, tahkir edici veya yasal olmayan, yasalara veya yönetmeliklere aykırı herhangi bir öğe içermediğini taahhüt etmektesiniz. Bu Promosyonun bir veya birden fazla üçüncü şahıs platform veya platformlarda yürütülmesi durumunda Tarafınızca yapılan paylaşımın üçüncü şahıs platformunun (platformlarının) Hükümlerini çiğnemediğini taahhüt ve kabul etmektesiniz.

8. HAKLARIN TANINMASI

8.1 Öğeyi, uygulanabildiği ölçüde, Promosyonla ilgili olarak Organizatöre sunabilirsiniz (Toplu olarak, "Paylaşım Öğeleri"). Paylaşım Öğeleri; Tarafınıza (veya başkasına) ait sesi, görüntüsü, fotoğrafı, ifadesi, biyografik bilgisini, performansını, isim ve tasvirini ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş diğer içeriğini barındırabilir.

8.2 Bu Promosyona katılımınızı ve Tarafınızca ödül kazanma fırsatını dikkate almamız için yürürlükteki yasada öngörülen ve Paylaşım Öğelerinde mümkün olan en geniş kapsamda belirtilen tüm hakları Promosyona katılım koşulu olarak Organizatöre devretmektesiniz. Bu amaç için talep edilebilecek tüm kamu veya özel araçları icra etmektesiniz. [JAPONYA İÇİN: Japon Telif Hakları Kanunu Madde 27 ve 28'de öngörülen haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere] Promosyona katılım için gerekli olan, bu bağlamda talep edilen kamu ve/veya özel araçları icra etmektesiniz. Hakların devredilebilir olmaması halinde, Organizatöre dünya çapında geçerli, sınırsız, münhasır, telifsiz, devredilebilir ve alt lisansı verilebilir bir lisans tahsis edersiniz. Paylaşım Öğelerini, Organizatörün herhangi bir medyada gösterme ve Promosyon için kullanma hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirmesi için tahsis etmektesiniz. Bu hak; çizgi üstü reklamlar, tanıtım, pazarlama ve Organizatörün veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir ürün veya servisinin paketini kapsayabilir. [KOLOMBİYA İÇİN: Bir önceki cümlede adı geçen lisans yirmi beş yıl ile sınırlıdır.] Organizatör, Paylaşım Öğeleri hususunda gizlilik garanti etmez. Herhangi bir lisansa tabi olarak yüklediğiniz, sakladığınız, aktardığınız, sunduğunuz, değiştirdiğiniz veya internet sitesinde erişilir kıldığınız tüm Paylaşım Öğelerini Organizatör tarafından değil, yalnızca Tarafınızca oluşturulduğunu, yürütüldüğünü ve size ait olduğunu burada kabul etmektesiniz. Paylaşım Öğelerinizde bulunabilecek mülkiyet haklarını görüntülemek ve korumak yalnızca Sizin yükümlülüğünüzdedir. Organizatör, bunun için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

8.3 Gerekli hak, izin, mutabakat ve manevi hakların feragatinin (yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde) herhangi bir icra eden, sunan, iştirak eden veya Paylaşım Öğeleriyle, hak, hizmet veya imkanlarıyla bağlantısı olan ve bunlara müdahil olan başka bir şahıs tarafından tam ve etkin biçimde yetkilendirilmiş olduğunu temsil ve garanti etmektesiniz.

8.4 Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ödül sahiplerinden Promosyon faaliyetinde yer almalarını talep edilebilir. Organizatör, ödül sahiplerinin isimlerini ve adreslerini, fotoğraflarını, ses ve/veya görsel kayıtlarını herhangi bir tanıtım malzemesini kullanma hakkını ödül sahibinin kabul ettiği ölçüde saklı tutar. Organizatör gerektiği durumlarda ödül alıcısından onay ister. Sizin ve Paylaşım Öğelerinde bulunan herhangi bir şahsın, Paylaşım Öğelerinin pazarlama öğesi olarak kullanımından çekinme hakkına haiz olduğunu açıkça kabul edersiniz.

9. BİLGİNİN TOPLANMASI VE VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Organizatörün, örneğin Adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi ("
Kişisel Verilerinizi) kişisel veri kategorilerini nasıl toplayıp, işleyip saklayabileceği hakkındaki bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz. Organizatör, Promosyon sırasında sağlanan Kişisel Verinizi iş birliği ortağına, Futur/io Kurumuna kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda aktarır.

AVUSTRALYA İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd. ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. Kişisel bilgileriniz, Avustralya Gizlilik Esasları ve Gizlilik Kanunu 1988 (Cth) uyarınca Red Bull tarafından elde tutulur. Kişisel bilgilerinizi sağlamamanız durumunda Red Bull, Sizi Promosyona alamayacak veya Red Bull ürünleri ve yakındaki etkinlikler hakkında bilgi vermez. (Bu koşulu onaylamanız halinde) Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Avustralya veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika veya dahil) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken Red Bull gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilerinize nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull'a privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
JAPONYA İÇİN: Red Bull Japonya Ltd. (“Red Bull”) Katılımcı'nın kişisel bilgilerini, bu Promosyonu yönetmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla almaktadır. ("Amaç")
Katılımcı'nın kişisel bilgileri Red Bull tarafından Japon Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer yasalara uygun olarak muhafaza edilir. Katılımcı'nın kişisel bilgilerini sağlamaması durumunda Red Bull, Katılımcıyı Promosyona alamayacak veya Red Bull ürünleri ve yakındaki etkinlikler hakkında bilgi vermez. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Katılımcı'nın kişisel bilgilerini, (Futur/io dahil) Japonya, Avrupa, Amerika veya Singapur'da bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken gizliliğinize hassasiyet sağlamak için Redbull önlem almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişsielerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Katılımcının Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceği dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull'a privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
SİNGAPUR İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. (Bu koşulu onaylamanız halinde) ("Amaç")
Kişisel bilgileriniz, 2012 Kişisel Veri Koruma Kanunu ("Gizlilik Kanunu") ve ilgili gizlilik yasaları uyarınca Red Bull tarafından elde tutulur. Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamanız zorunludur. Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamamanız halinde, Red Bull Sizi bu Promosyon içerisine alamaz. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Singapur veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika veya dahil ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktayız. Red Bull Kişisel Verinizi, Promosyonu yürütebilmek için gerekli olduğundan böyle bir paylaşımı onayladığınız noktada yalnızca Red Bull'a bağlı kuruluş veya üçüncü şahısların veri işlemcileriyle paylaşır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verilerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull ve Red Bull'un ilgili kuruluşları Tarafınızın Kişisel Verilerini korumak için uygun güvenlik önlemleri alır. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull Veri Koruma Görevlisine privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
HONG KONG İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. (Bu koşulu onaylamanız halinde) ("Amaç") Kişisel bilgileriniz Red Bull tarafından Veri Gizliliği Esasları ve Kişisel Veri (Gizlilik) Yönetmeliğine uygun olarak muhafaza edilir. (Bölüm 486). Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamanız zorunludur. Kişisel Veriyi sağlamamanız halinde, Red Bull Sizi bu Promosyon içerisine alamaz. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Hong Kong veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika, Avustralya veya Singapur dahil) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken Red Bull gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verilerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull Kişisel Verinizi, Promosyonu yürütebilmek için gerekli olduğundan yalnızca Red Bull'a bağlı kuruluş veya üçüncü şahısların veri işlemcileriyle paylaşır. Red Bull ve Red Bull'un ilgili kuruluşları Tarafınızın Kişisel Verilerini korumak için uygun güvenlik önlemleri alır. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull Veri Koruma Görevlisine privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
TÜRKİYE İÇİN:
- Aşağıdaki "kişisel veri" tabiri, ad ve soyadınızla bağlantılı; doğum tarihi, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın korunan herhangi bir veriyi ifade etmektedir.
- Organizatörün Promosyon veya başka bir durum için Kişisel Verilerinizi nasıl toplayıp, işleyip saklayabileceği bilgisine Gizlilik Politikamızdan ulaşabilirsiniz.
- Red Bull kişisel verilerinizi Red Bull grubuna veya Red Bull yararına veri işleyen dış veri işlemcilerine yürürlükteki veri koruma yasalarına göre gönderebilir.
- Red Bull ve iştirakleri, genel bir kural olarak kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara açık onayınız olmadan aktarmaz. Özellikle, kişisel veriler satılmaz, kiralanmaz veya verilerin ticareti yapılmaz. Ancak, Red Bull'un kişisel verileri dış veri işlemcisine Promosyon amacıyla iletmesinin talep edildiği bir durumda Red Bull, kişisel verileri veri işlemcisine görevlerini yerine getirmesi gerektiği ölçüde işbu Hüküm ve Koşullar altında iletir. Böyle durumlarda Red Bull, tüm ortaklardan kişisel verilerin, ilgili tüm veri koruma yasalarına uygun olarak gizli bir tutumla incelenmesini ve bu tip kişisel verilerin Promosyonun belirli görevleri yerine getirildikten hemen sonra silinmesini talep eder. Red Bull'un bu yükümlülüğe uyum üzerinde tam bir denetimi olmadığını ve yasalarca izin verilebilir nitelikteki ihlallerden sorumlu tutulamayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.
- Red Bull uluslararası alanda çalışmaktadır. Bu, kişisel verilerinizin yürürlükteki veri koruma yasaları çerçevesince Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkeler dahil olmak üzere diğer ülkelere gönderilebileceği anlamına gelir.
- Kişisel veriler Promosyon ve Red Bull'un dönemlik gönderebileceği haftalık dergilerin iletim amaçları doğrultusunda kullanılacak olup, Red Bull'un iştirakleri ve veri işlemcileri tarafından Red Bull'un komutu altında gerçek veya doğrudan bir amaç için gerekli olduğu sürece tutulur. Bu süreç, promosyon sonucundan sonra ödüllerin dağıtımı, tamamlanmış vergi veya diğer yasal araştırmalar ve haftalık dergilerin iletimi nedeniyle belli bir zaman dilimini kapsayabilir.
- Red Bull, Red Bull'un iştirakleri ve veri işlemcileri, Red Bull'un komutu altında kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işleyip kişisel verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini alır.
- Bu promosyona katılarak, kişisel verilerinizin sponsor tarafından işbu Hüküm ve Koşulların yukarıda öngörülen maddelerine uygun olarak kullanılmasını, veri işlemcilerine ve diğer ülkelere aktarılmasını onaylarsınız.
- Red Bull 18 yaşından küçüklerin veya Türk Medeni Kanununa göre yasal olarak hareket edemeyen kişilerin bilgilerini kasten toplamaktadır.
- Kazananlardan promosyon faaliyetinde yer almalarını talep edilebilir. Adını, soyadını, adreslerini, fotoğraflarını, ses ve/veya görsel kayıtlarını herhangi bir promosyon öğesini kullanma hakkını saklı tutar. Kazananlardan, sonraki promosyon faaliyetlerine katılmaları talep edilebilir.
- Kişisel veri kayıtları her zaman doğru olmalıdır. Ödül almanız durumunda, Kişisel Verilerinizi Red Bull size bilgilendirene dek güncel tutmalısınız. Red Bull, kişisel verilerinizin yanlış olduğunu bildiği durumda bilgilerinizin kullanılmamasını sağlar.
- Promosyon için Red Bull veya yüklenicileri size e-posta, telefon veya diğer vasıtalarla ulaşabilir.
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek için dilediğiniz zaman Red Bull ile iletişime geçebilirsiniz.
- Kişisel verileriniz işlenmişse süreç hakkında bilgi isteyebilirsiniz.
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
- Kişisel verilerinizin aktarıldığı ülke içindeki veya dışındaki üçüncü şahısların kim olduğunu öğrenebilir,
- Hatalı veya tamamlanmamış olması halinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edebilir;
- Kişisel verilerinizin silinmesini veya imhasını talep edebilirsiniz.
- Kişisel verilerinizle ilgili hataların ve yanlışlıkların düzeltilmesini veya silinmesini, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirimini talep edebilirsiniz.
- işlenmiş veriyi otomatik sistemlerle münhasıran analiz ederek, aleyhinize olan sonuca karşı çıkabilirsiniz.
- Kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesi nedeniyle sorun yaşamanız halinde zararların giderilmesini talep edebilirsiniz.
- Bu haklarınızı kullanmanız halinde, Red Bull talebinizin en makul biçimde ve tam vaktinde karşılanmasını taahhüt eder.
- gizlilik hakkındaki sorularınız için Red Bull ile aşağıdaki e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
privacy@redbull.com
ARJANTİN İÇİN: Promosyona katılarak, 18 yaşında veya 18 yaşından daha büyük olduğunuzu, Hükümler ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul ettiğinizi burada onaylarsınız. Tarafınızca sağlanan Kişisel Verilerin bu Promosyon süresince kullanılabileceğine, Gizlilik Politikasına uygun olarak tercihlerim için daha fazla bilgi edinme dahil olmak üzere Promosyonun bu amaçlarıyla birlikte kullanıcı deneyiminizi arttırma, isteğinize göre özel yapılmış teklif, içerik ve bilgi sağlamamız amacıyla (e-posta dahil) uluslararası alanda organizatörün bağlı ortaklıklarına ve seçilmiş üçüncü şahıslarına aktarabileceğini onaylarsınız. Burada veri sahiplerinin yürürlükteki yasalara uygun olarak kendi verilerine erişme, düzeltme, güncelleme ve gizleme hakkına haiz olduğunu anlamaktasınız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10/2008 Ulusal Kurulu kararınca, aşağıdaki maddeler hususunda bilgilendirildiniz: "25,326 Sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca veri sahipleri, bu durum için meşru bir menfaat kanıtlanmadıkça 6 aydan daha kısa olmayan aralıklarla verilerine ücretsiz olarak ulaşma hakkına haizdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10/2008 Ulusal Kurulu 25,326 Sayılı Kanun’un kontrol organı, kişisel verilerin korunması kanunlarına uymamasıyla ilgili tüm iddiaları dinleme gücüne haizdir." Böylelikle; Kişisel Verilerinizin yukarıda tanımlandığı gibi toplama, saklama, kullanma ve uluslararası alanda aktarma ve başka türlü işleme veya aktarma işlemlerini kabul etmektesiniz. Yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca kişisel verilerinizin bulunduğu veri tabanlarının konumları hakkında bilgi talep etme hakkına haiz olabilirsiniz.

10. TAAHHÜT VE GÜVENCE

10.1 Yasaların izin verdiği ölçüde Organizatör, organizatörün işçileri, birimler veya distribütörler ödül alıcısını herhangi bir kayıp, zarar, Promosyona katılımı sonucunda oluşan ferdi kaza veya ölüm gibi durumları tazmin etmenin yanı sıra ödülü kabul etme gibi herhangi bir durumda yükümlü veya sorumlu olmaz. Herhangi bir sorumluluk sınırlaması; hile, kasıtlı suiistimal veya ağır ihmal için hariç tutulur. Yasal haklarınız etkilenmez. AVUSTRALYA İÇİN: Bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemez. (2010 Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun 2. Programına göre, Tüketici Garantileri dahil olmak üzere)

10.2 Adınıza olabilecek gelir, kâr, itibar, veri ve fırsat kaybı, (her bir durum için dolaylı veya doğrudan olmaksızın) ve Promosyona katılımınızla ilgili dolaylı kayıp yaşadığınız veya vuku bulan zarar veya tüm sorumluluk Organizatör ve Red Bull Grubu için hariç tutulur. Bu tip bir kaybın Organizatörün veya Red Bull Grup'un sözleşme ve yasal yükümlülüklerine olan hassasiyetinden kaynaklanan bir hata olması durumu bu koşullara dahil değildir, - ki bu durumda Red Bull yukarıda bahsedilen durumlardaki yükümlülüğünü yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sınırlar.

10.3 Organizatör ve Red Bull Grubu; geç girilmiş, kayıp, gecikmiş, sorunlu, yanlış yönlendirilmiş, tamamlanmamış, okunaksız veya anlaşılmaz paylaşımlardan; telefon, elektronik, donanım veya yazılım programı, şebeke, internet veya bilgisayar sorunları, gecikme veya güçlüklerinden sorumlu değildir. Buna ek olarak, gönderilen ancak alınmayan ödül bildirimleri, Promosyona giren, girmeye çalışan ve/veya katılan herhangi biri tarafından yaşanan paylaşımın kayıp, gönderilmemiş, yanlış işlenmiş veya kazanmamış olmasına bakılmaksızın bunlardan sorumlu değildir.

10.4 Bu Promosyona katılmak için yasal bir hak yoktur. Herhangi bir sebepten dolayı Promosyona katılamamanız durumunda Organizatör bundan sorumlu değildir.

10.5 Bu Promosyonla ilgili eylemler gerçekleştirirken yaralanmanız durumunda Organizatör bundan sorumlu değildir.
Promosyona güvenli bir şekilde katılımınızı önleyen herhangi bir durumdan etkilenmediğinizi ve böyle bir durumunuzun olmadığını veya katılımınızın başkaları için mevcut bir risk doğurmadığını beyan etmektesiniz. Promosyona herhangi bir nedenle katılmanızın başka türlü yasaklanmadığını da kabul etmektesiniz.

10.6 Organizatör ve Red Bull Grubu doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolünün dışında gerçekleşen bu Koşullar altındaki zorunlulukların başarısızlığından veya gecikmesinden sorumlu veya yükümlü tutulmaz. Bunlar; grevler, iş bırakma eylemleri, kazalar veya doğal afetler, kesintiler, tesisat kaybı veya çalışma sorunları, haberleşme veya bilgisayar (yazılım veya donanım) servisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yerel yasada tanımlandığı gibi bu tip durumların mücbir bir sebep oluşturduğu durumlarda olabilir.

10.7 Yasaların izin verdiği azami ölçüde hiçbir koşul, garanti veya başka hükümler bu Promosyona ve "bu şekilde" karar verilen hiçbir Ücretsiz Ürüne açık veya zımni herhangi bir teminat olmaksızın (belirli bir amaca yönelik, her türlü uygunluk ve layikatla ilgili zımni teminat dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) uygulanamaz.
AVUSTRALYA İÇİN:
(2010 Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun 2. Programına göre, Tüketici Garantileri dahil olmak üzere) Yasal haklarınız etkilenmez.

10.8 Katılımın veya kararın Vasi'nin onayını gerektirdiği bir durumda, Organizatör herhangi bir sorumluluk ve/veya yükümlülük üstlenmez. Bu, yalnızca Sizin sorumluluğunuz altındadır.

11. GENEL

11.1 Hükümlerden herhangi biri geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz sayılması halinde Hükümlerin diğer maddelerinin uygulanması herhangi bir suretle bundan etkilenmez ve geçersiz sayılmaz.

Avusturya yasalarınca yönetilip, bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Üçüncü şahıslar, Viyana Şehir İçi mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine ibraz edecektir. *JAPONYA İÇİN
: İşbu Hükümler Japonya yasalarınca yönetilip, bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Üçüncü şahıslar, Tokyo Bölge Mahkemesi'nin münhasır olmayan yargı yetkisine ibraz edecektir.

11.3 Hükümlerin son versiyonu Organizatörün internet sitesinde mevcut olacaktır.

11.4 işbu Hükümlerden kaynaklanan ve/veya bu Promosyonla ilgili genel sorularınız için lütfen futurio@support.redbull.com ile irtibata geçin.

Oluşturulma tarihi: 19 Ekim 2018Yukarıda geçen bireylerin kişisel bilgilerini Red Bull ile paylaşmak üzere rızalarını aldığımı teyit ederim.

KATILIM İÇİN SATIN ALIM VEYA BAŞKA BİR BEDEL GEREKMEZ.
SATIN ALIM, KAZANMA ŞANSINI ARTIRMAYACAKTIR.

Bu promosyona dahil olarak ve katılarak, Katılım Koşullarının (“Koşullar”) sizin için bağlayıcı olduğunu sizin tarafınızdan (“Tarafınız”) beyan etmekte ve aşağıda yer verilen uygunluk şartlarını karşıladığınızı beyan etmektesiniz. İşbu Promosyon söz konusu Şartlara ve ilgili tüm kanun ile yürürlüklere tabidir.

[GÜNEY AFRİKA İÇİN: 2008 tarihli Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda (‘Tüketiciyi Koruma Kanunu’) açıklanan müşteri tanımı kapsamına girmeniz halinde, Organizatör (aşağıda tanımlandığı şekilde) Size bazı önemli şartları belirtmekle görevlidir. Aşağıdaki paragraflar bahsi geçen önemli şartları ve bu şartların neden önemli olduğunu içermektedir:

Organizatörün sorumluluğunun sınırlanması: 1., 3., 4. ve 10. Maddeler önem teşkil eder, çünkü bu maddeler Organizatörün aksi halde Tarafınıza karşı sahip olabileceği zorunlulukları, yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları sınırlar ve bunları kapsamaz. Bu durum, haklarınızı ve yasal çözüm yollarını sınırlar ve bunları kapsamaz; Tarafınıza çeşitli riskler, yükümlülükler, zorunluluklar ve yasal sorumluluklar yükler.
Risk varsayımı: 1., 3., 4. ve 10. Maddeler önemlidir, zira bu maddelerde Tarafınızdan risk varsayımları bulunur ve bu maddeler Tarafımıza karşı haklarınızı ve yasal çözümleri sınırlandırabilir.
Gerçeğin kabulü: 3. ve 7. Maddeler önemlidir, zira her ikisi de Tarafınızdan gerçeğin kabulünü içerir. Her bir paragrafı dikkatle okumalısınız, zira Tarafınız adına ne kadar para tutulduğunu ortaya koymaktadırlar.]

1. ORGANİZATÖR

1.1 İşbu Promosyon, kayıtlı ofisi Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avusturya adresinde bulunan Red Bull GmbH ve iştirak şirketleri, kooperasyon ortakları (örneğin, Future/io Institute), ajanslar ve hizmet sağlayıcılar (“Organizatör”) tarafından gerçekleştirilmektedir. MEKSİKA İÇİN: Promosyon, José Luis Lagrange 103, Edificio "Corporativo Lagrange", Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510, Ciudad de México, Distrito Federal, Meksika adresinde kayıtlı ofisini bulunan Red Bull S. de R.L. de C.V. ve bağlı şirketleri, işbirliği ortakları (örneğin: Future/io Institute), ajanslar ve hizmet sağlayıcıları (“Organizatör”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.2. İşbu Promosyon bir veya daha fazla taraf platformu veya platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, Promosyon üçüncü parti platformuna veya platformlarına bağlanmaz ve üçüncü parti platformu veya platformları tarafından herhangi bir şekilde organize edilmez, desteklenemez veya yönetilmez ya da özdeşleştirilmez. Tarafınızın üçüncü parti platform veya platformlarını kullanımı, bu alan veya alanların konumuna bağlı şartlar ve koşullara tabidir. Tarafınızın, üçüncü parti platform veya platformlarına uyum sağlayamaması halinde, Organizatör hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

2. PROMOSYON (“Promosyon”)

2.1 Promosyonun başlığı, Red Bull Futur/io’dur.

2.2 Promosyonun başlangıç tarihi 1 Kasım 2018, bitiş tarihi 25 Mart 2019 ve bitiş zamanı UTC+1 saatiyle 00:00:00’dır. Tüm paylaşımlar, kapanış tarihinden önce Organizatör tarafından teslim alınmalıdır. Kapanış tarihinden sonra teslim alınacak tüm katılımlar otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

3. UYGUNLUK

3.1 İşbu Promosyona katılmak ve ödül almaya uygun hale gelmek amacıyla, aşağıda yer verilen uygunluk kriterlerinin Tarafınızca karşılandığını göstermeli ve garanti etmeniz gerekir:
Katılım yaptığınız esnada 18 yaşında veya üstünde gerçek kişi olduğunuzu beyan edin.
18 yaşının altındaki kişilerin işbu Promosyona katılması veya Organizatöre Kişisel Veri (Tarafınıza ait iletişim detayları, Promosyon yanıtları ve fotoğraflar gibi Tarafınıza ilişkin tüm veriler) iletmesi veyahut teslim etmesi yasaktır. Tarafınıza ait Kişisel Verilerin tarafımızla sunulması isteğe bağlıdır. Fakat, gereken tüm Kişisel Veriler Tarafınızca temin edilmediği taktirde, Tarafınızın işbu Promosyona katılımı mümkün olmayacaktır.
Tarafınızca ikamet edilen ülkenin reşitlik yaşının altında olmanız durumunda, ebeveynlerden biri, yasal vasi (bundan sonra “Vasi” olarak kullanılır) veya söz konusu Şartları Tarafınız adına okuyup kabul eden başka bir sorumlu yetişkinin gözetimi altında Promosyona katılırsınız. Katılım/herhangi bir ödül alma durumu bir Vasinin onayını gerektirdiği taktirde, Organizatör tüm sorumlulukları ve/veya yükümlülükleri hariç tutar. Bu durum yalnızca Tarafınızın sorumluluğu dahilindedir.

Promosyona bireysel olarak katılmanız gerekir.

Promosyon şu ülkelerde ikamet edenlere açıktır: Arnavutluk, Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Bosna / Hersek, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Estonya , Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Makedonya, Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Moldova, Karadağ, Fas, Namibya, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Umman, Pakistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayland, Tunus, Türkiye, BAE, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan.

Not: Ulusal veya yerli kanunlar sebebiyle Katılımcıların işbu Promosyona katılmasına yasal olarak izin verilmediği durumlarda, Organizatör sorumlu değildir.

Organizatörün direktörleri, görevlileri ve çalışanları, ana firması ve ayrı ayrı bağlı şirketleri, iştirakleri, ajansları, Promosyonun geliştirilmesinde veya üretiminde yer alan şirketler, profesyonel danışmanlar, Promosyonda yer alan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya reklam ve tanıtım ajansları ile birinci dereceden aile üyeleri ve bu kişilerle aynı evde yaşayanlar (yasal olarak akraba olup olmadıkları fark etmeksizin), bu Promosyona katılmaya veya herhangi bir ödül kazanmaya uygun değildir. Organizatör, seçim zamanında veri tabanına başvurarak bu şartları doğrulayacaktır.

MEKSİKA İÇİN: Organizatörün direktörleri, görevlileri ve çalışanları, ana firması ve ayrı ayrı bağlı şirketleri, iştirakleri, ajansları, Promosyonun geliştirilmesinde veya üretiminde yer alan şirketler, profesyonel danışmanlar, Promosyonda yer alan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya reklam ve tanıtım ajansları, bu Promosyona katılmaya veya herhangi bir ödül kazanmaya uygun değildir. Organizatör, seçim zamanında veri tabanına başvurarak bu şartları doğrulayacaktır.

3.2 Organizatör; (a) Bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulan paylaşımları, (b) (Tarafınız adına) veya toplu olarak üçüncü şahıslarca tamamlanan paylaşımları, (c) okunamayan, değiştirilmiş, yeniden oluşturulan, sahte veya kanuna aykırı olarak değiştirilmiş paylaşımları veya (d) eksik, (e) başka bir yarışmayı kazanan paylaşımları kabul etmeyecektir. Yaş, kimlik ve/veya verilen diğer detaylar için kanıt sunulması amacıyla Organizatör, Tarafınızca verilen e-posta adresini ve gerektiği durumlarda bir Vasi’nin vereceği izni kendi takdirine bağlı olarak doğrulama hakkını saklı tutar. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, geçersiz bir e-posta adresi veya yaşınız veya ikamet yerinize dair yanlış veri içeren paylaşımlar uygunsuz sayılacaktır. Bu Promosyona, birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanarak katılmamalısınız. Bu kuralı bozacak şekilde Tarafınızca birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanıldığı anlaşılırsa, Tarafınıza ait tüm paylaşımlar geçersiz olacaktır.

4. KATILIM KURALLARI, SEÇME SÜRECİ VE ÖDÜLLER

4.1 Kampanyaya başarılı bir biçimde katılmak için www.redbullfutur.io internet adresine girmeniz ve verilen talimatları adım adım takip etmeniz gerekecektir. Verilen talimatlar arasında (isim ve e-posta adresi gibi) kayıt için gerekli verilerin sağlanması da vardır. Ayrıca; Facebook, Twitter veya Google+ gibi sosyal medya hesaplarıyla oturum açarsanız, tarafımıza ek bilgiler (yaş veya konum gibi) sağlanabilir.

4.2 Promosyon iki aşamadan oluşmaktadır.

4.3 Birinci aşamayı başarılı olarak tamamlamak için www.redbullfutur.io internet adresinde açıklandığı üzere, bu aşamada arzu edilen geleceğe dair vizyonunuzu gösteren en fazla 60 dakikalık bir video (“Gönderilen İçerik”) Tarafınızca yüklenip gönderilmelidir. Kayıt süresi 1 Kasım 2018 tarihinde ve UTC+1 saatiyle 12:00:00’de başlayıp 10 Şubat 2019 tarihinde UTC+1 saatiyle 23:59:59’da bitecektir.

4.4 Tarafınızca Gönderilen İçeriğin boyutu ve/veya uzunluğu, uygulanabilir platformda belirlenenden daha fazla olmamalıdır. Gönderilen İçeriğin telif hakkına sahip olmalısınız. Gönderilen İçerik mutlaka Tarafınıza ait bir iş olmalıdır ve asla (a) kopyalanmamalı, (b) üçüncü kişi malzemesi içermemeli, (c) Tarafınızca kullanımına izin verilmeyen herhangi bir içeriği içermemeli, (d) incitici, nahoş, karalayıcı, tehlikeli, müstehcen, uygunsuz olmamalı, (e) herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz etmemeli (örneğin; Gönderilen İçerikte gözüken kişilerin tanınabilir olması veya siyasi bir beyanı yansıtması) ve/veya (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmemelidir.

4.5 Birinci aşamada gönderilen paylaşımların sayısı sınırlı değildir.

4.6 Gönderilen İçeriği, www.redbullfutur.io internet adresine yükleyip gönderdiğinizde, birinci aşamanın kazananı olarak seçilerek ikinci aşamaya geçmenin iki yöntemi bulunur.

4.6.1 Birinci yöntem: Organizatörün gerekli becerilere sahip personelinin yanı sıra yetenekli bağımsız bir jüri veya benzeri bir kimse (“Jüriler”), Koşullara göre alınan geçerli tüm paylaşımların arasından temayı en iyi yorumlayan Gönderilen İçeriğe sahip 20 kişiyi, ödül alan kişiler olarak, tamamen kendi takdirinde birinci aşamada belirleyecektir. Birinci aşamanın seçme süreci, 11 Şubat 2019 12:00:00 UTC+1 ile 15 Şubat 2019 23:59:59 UTC+1 arasında gerçekleşecek, birinci aşamanın finalistleri ise 18 Şubat 2019 tarihinde seçilecektir. Jürilerin kararı nihaidir ve hiçbir mutabakat veya tartışmaya girilmeyecektir. Kazanan paylaşımları seçmede, Jürilerin kararı bütünüyle Arzu Edilen Gelecek (insan ırkı için Gönderilen İçerik ne kadar etkili ve arzu edilir bir şey), Yaratıcı Hikaye Anlatımı (güçlü ve ilgi uyandıran bir hikaye anlatmak için Tarafınızda bulunan kaynakları ne kadar yaratıcı bir biçimde kullandınız) ve İlham Verici Vizyon (insanları bağlamada ve eyleme yönlendirmede vizyonunuz ne kadar güçlü) kriterlerine dayalı beceriye bağlı olacaktır.

4.6.2 İkinci yöntem: Birinci aşamada, www.redbullfutur.io internet adresinde bulunan “Beğen Düğmesi” aracılığıyla Gönderilen İçerik için halk oylaması yapılarak bir adet “joker” kazanan seçilecektir. Joker kazananına oy verirken, oy verenler 4.6.1 sayılı paragrafta detaylandırılan kriterlere göre oy verecektir. Halk oylaması, 11 Şubat 2019 12:00:00 UTC+1 ile 15 Şubat 2019 23:59:59 UTC+1 arasında gerçekleşecektir. Halk tarafından ve/veya Tarafınızca her gün kayıt başına bir kez oy verilebilir. Toplu veya otomatik oy vermek veya makrolarla ve benzerleriyle oy göndermek yasaktır.

4.7 AVUSTRALYA, HONG KONG, SİNGAPUR VE GÜNEY KORE İÇİN: Avustralya, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore’de ikamet edenler, birinci aşamanın “joker” kazananı sürecinde dikkate alınmaya uygun olmayacaktır. Bu kişiler, 4.6.1 sayılı maddede özetlenen beceriye bağlı olarak 20 kazananın seçilmesi sürecinde dikkate alınacaktır.

4.8 Birinci aşamanın ödülleri: Birinci aşamanın 21 kazananı, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Lizbon, Portekiz’de düzenlenecek Red Bull Futur/io Academy seyahati kazanacak. Birinci aşamanın her bir kazananına tarafımızdan (a) ikamet adresinden Lizbon, Portekiz’e bir adet ekonomi sınıfı uçak bileti verilecektir. Giden uçuş, ikamet edilen ülkeye ve uçuşların müsaitlik durumuna bağlı olarak 20 veya 21 Mart 2019 tarihinde olacaktır. Dönüş uçuşu ise 2019 yılının Mart ayında veya bu ay civarında bir tarihte (uçuşların müsaitlik durumuna bağlı olarak) olacaktır. (b) Lizbon’da 4/5 gece boyunca hotelde çift yataklı odada konaklama (giden uçuşun tarihine bağlı olarak). (c) Red Bull Futur/io Academy ve tüm faaliyetlerine 21 Mart – 24 Mart 2019 tarihleri arasında kayıt olma. (d) Tüm transferler ve yeme-içme. Birinci aşamada ödül alan katılımcı veya katılımcılar, 18 Şubat 2019 tarihinde duyurulacaktır. Birinci aşamada her bir ödülün toplam değeri, kişi başı 2000 € tutarını geçmeyecektir. Her bir kazanana, kayıt zamanında verdikleri e-posta aracılığıyla ulaşılacaktır. 18 Şubat 2019 itibarıyla 5 gün içerisinde herhangi bir yanıt alınmaması halinde, birinci aşamada ödül alan katılımcı, ödülü kaybedecektir ve Jüriler, 4.6 numaralı maddede listelenen seçme kriterlerine göre tamamen beceriye dayalı olarak birinci aşama için alternatif bir finalist (birey veya ekip) seçeceklerdir. Ödül, ikinci gelen kişiye verilecektir.

4.9 Birinci aşamanın kazananları ikinci aşamaya geçmeye hak kazanırlar. İkinci aşamayı başarılı bir biçimde tamamlamak amacıyla Lizbon’daki Red Bull Futur/io Academy’de ön sunum yapacaklardır.
4.10 İkinci aşamaya kişi başına yalnızca bir kayıt geçebilir.

4.11 Organizatörün gerekli becerilere sahip personeli, Organizatörün gerekli becerilere sahip personelinin yanı sıra yetenekli bağımsız bir jüri veya benzeri bir kimse (“*Jüri”), Koşullara göre alınan geçerli tüm paylaşımların arasından ödül kazanan bir kişiyi belirleyecektir. Jürilerin kararı nihaidir ve hiçbir mutabakat veya tartışmaya girilmeyecektir. Jürilerin kararı tamamen yeteneğe dayalıdır.

4.12 İkinci aşama ödülü: Gönderilen İçeriği görselleştirmek üzere Red Bull Media House ile birlikte bir prodüksiyon formatında çalışma fırsatı. Söz konusu format, ikinci aşamayı kazanan katılımcıyla işbirliği yaparak bu nihai içerik parçasını üretecek olan Red Bull Media House GmbH tarafından tanımlanacaktır. İkinci aşamanın kazananları, 24 Mart 2019 tarihinde duyurulacaktır. İkinci aşama ödülünün toplam değeri 50.000 € tutarını geçmeyecektir. Küresel aşamanın iki kazananı ise Red Bull Futur/io Academy’deki son günde 24 Mart 2019 tarihinde duyurulacaktır.

4.13 Seçme sürecinin tüm detayları için lütfen futurio@support.redbull.com adresine e-posta gönderiniz. Birinci ve ikinci aşamada seçilen katılımcı ve katılımcıların işbu Koşullarda açıklanan uygunluk kriterlerini karşılamaması halinde, Organizatör jürinin en çok beğendiği bir sonraki kayda dayanarak ödül için alternatif bir katılımcı veya katılımcılar seçecektir. Diskalifiye edilmeniz durumunda, Organizatörün bu durumu yayınlama zorunluluğu yoktur. Sonuçların doğrulanabilmesi için Organizatör, şeffaflığı sağlamayı ve seçme sürecini kronolojik bir sırayla uygun bir biçimde kaydetmeyi taahhüt eder.

4.14 Geç kalmış, okunamayan, eksik ve tahrif edilmiş paylaşımlar kabul edilmeyecektir. Kaybolan paylaşımların sorumluluğu üstenilmeyecektir ve gönderim kanıtı, alındı belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Paylaşımlar iade edilemez.

5. BİLDİRİM VE ÖDÜL TALEBİ

5.1 Tarafınızca Promosyon kaydı esnasında sağlanan iletişim detayları, herhangi bir ödülün olması durumunda sizi bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Teslim alma hakkına sahip olduğunuzdan, lütfen bu bilgilerin güncel ve doğru olduğundan emin olun.

5.2 Organizatör, ikinci aşama ödülünü alan katılımcı ile Promosyon kaydı esnasında verilen telefon numarası veya e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçecektir. Bildirimde, ödülün nasıl talep edileceğinin detayları ve ödülü talep etmek için 20 Şubat 2019 tarihine kadar zamanlarının olduğu birinci aşamada ödül kazanan katılımcılara açıklanacaktır. Ödül kazanan katılımcılardan birine ulaşılamadığı durumda veya bu tür bir katılımcının bulunamaması halinde, ya da bu kişiler verilen süre içerisinde ödüllerini talep etmediği takdirde, Organizatör, Seçme Sürecine göre seçilen ve ödül kazanan katılımcıdan sonra uygun bulunan kişiye ödülü teklif etme hakkını saklı tutar.

5.3 Ödül kişiye özeldir ve başka birine devredilemez. Sizin adınıza üçüncü bir şahıs tarafından talep edilemez.

5.4 Ödül alanların listesi, Organizatörün internet sitesinde yayınlanabilir. Ödül kazanmanız halinde, Organizatörün Tarafınıza ait bilgilerin (ad, soyad, takma ad gibi) yukarıda yer verilen bilgilere uygun olarak ifşa edilebileceği, Tarafınızca kabul edilir.

5.5 Maksimum teslim süresi, Promosyonun sonlandığı tarihten veya ödül talep tarihinden itibaren 30 günden fazla olmayacaktır. Ödüllerin tesliminin gecikmesi halinde, ödülü kazanan katılımcı veya katılımcılar bilgilendirilecektir.

5.6 Ödül kabulü ve kullanımı ile ilgili küçük harcamalar ve maliyetler (güvenlik ücreti, terhis ikramiyesi, bagaj ücreti, atıştırmalıklar, içecekler ve arızi ücretler gibi), ödül alan katılımcı veya katılımcıların (ve katılımcının refakatçisinin) sorumluluğundadır. Ödül alan katılımcı, gidilecek varış yerine yakın bir yerde ikamet ediyorsa, hava taşımacılığı gereğince yer ulaşımı sağlanabilir. Değer farkı için herhangi bir tazminat veya ikame verilmeyecektir.

5.7 Ödül alan her bir katılımcı, kalkış öncesi geçerli seyahat belgelerine sahip olmalı ve bu belgeleri göstermelidir (örneğin, geçerli pasaport veya hükümetin çıkardığı kabul edilebilir diğer kimlik belgeleri). Ödül alan katılımcı, Portekiz (ve/veya aktarma uçuşlarında vize gerektiren diğer ülkeler) için gereken seyahat vizesi başta olmak üzere, bu zorunluluktan tamamen sorumludur. Seyahat sigortası ve para harcama, ödül alanların ve onların refakatçisinin özel sorumluluğudur. Havayolu uçuşları biletlendikten sonra, kazanan tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Havayolu, havaalanları, uçuş planını ve gece konaklamaları Organizatör tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir. Seyahat ve konaklamada sınırlamalar, şartlar ve kısıtlamalar uygulanabilir. Organizatör kaybolmuş, yırtılmış veya çalınmış biletleri veya seyahat ödemeleri için yeniden ödeme yapmayacaktır. Ödül kazanan veya kazananlar ve, varsa, refakatçisi veya refakatçileri için en az 6 ay geçerliliği olan geçerli bir pasaport ve/veya geçerli seyahat belgelerine ilaveten istenen vizeleri almaları gerekecektir. Organizatör, Portekiz’in emniyetine ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz.

5.8 Kanunen izin verildiği şekliyle, Organizatör ödüllerden herhangi birini veya tüm ödülleri, aynı veya daha fazla değere sahip ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar.

5.9 Buradaki Koşullarda açıkça geçen harcamalar haricinde, Promosyona katılım için hiçbir seyahat veya diğer harcamasının telafi edilmeyeceğini dikkate alınız. Nakit benzeri alternatifler verilmeyecektir. Tarafınızca hak edilen ödüller devrolunamaz ve geri ödenmez.

5.10 Ödül alan katılımcı, ödenecek para ödüllerine ilişkine olarak, yetkili vergi idarelerine muaccel (faiz ve para cezaları dahil) tüm vergilerden yükümlü kalacaktır.

5.11 Reşit olmayan bir Katılımcının ödül kazanması halinde bu ödülün kabulü/kullanımı bir Vasinin iznini gerektirirse ve bu izin verilmezse, Organizatör alternatif bir kazanan belirleme hakkına sahiptir. Katılımcı veya Vasinin, Organizatörün verdiği karara ilişkin herhangi bir hakkı veya talebi yoktur.

6. ORGANİZATÖRÜN KOŞULLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

6.1 Kanunen izin verildiği şekliyle ve yasal haklarınızı etkilemeden, Organizatöre göre Promosyon Organizatörün kontrolü dışındaki bir olayla taviz verirse, Tarafınıza veya herhangi bir üçüncü şahsa (doğrudan veya dolaylı) gelebilecek zararın veya hasarın miktarı veya türüne yönelik hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımadan, Organizatör Promosyonu değiştirme, sonlandırma, düzeltme veya uzatma hakkını saklı tutar. Yüklendikleri tarih itibarıyla uygulanacak değişiklikleri görmek için internet adresimizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

6.2 Oylamanın seçme süreci olarak kullanılması durumunda; finalist veya üçüncü bir şahıs tarafından oy verene para ödenmesi, bu kişinin teşvik edilmesi veya oyunu değiştirmesi için baskı yapılması durumunda; ve/veya Katılımcının işbu Koşulları gözetememesi, hilekarlık yapması durumunda veya ilgili hallerde yasadışı ya da uygunsuz hareketler sergilemesi durumunda, Promosyon süresince herhangi bir zamanda Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak oyları kapatma veya durdurma, herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme ve/veya çıkarma hakkını saklı tutar.

6.3 Kazanan katılımcının diskalifiye olması halinde, ödül kaybedilecek ve Seçme Sürecine göre yeni bir kazanan seçilecektir.

7. TARAFSIZLIK

Tarafınızca yapılan paylaşımın hangi yetki alanında yapılırsa yapılsın Organizatöre ait olanlardan yalnızca bu Promosyon için kullanabileceğiniz sınırlı lisans dışında Tarafınıza ait olmayan, telif hakkı bulunan, gerekli hakların, izinlerin ve onaylarınızın bulunduğu öğeler haricinde, ürün veya ticari marka adı içeren gizlilik, reklam veya mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı kalmaksızın, başkasının haklarını ihlal eden veya herhangi bir siyasi görüşü yansıtan, hakaret içeren, hoş olmayan, tehlike arz eden, uygunsuz, toplum düzenine aykırı, nefret ve kin uyandırıcı, müstehcen, küçük düşürücü, tahkir edici veya yasal olmayan, yasalara veya yönetmeliklere aykırı herhangi bir öğe içermediğini taahhüt etmektesiniz. Bu Promosyonun bir veya birden fazla üçüncü şahıs platform veya platformlarda yürütülmesi durumunda Tarafınızca yapılan paylaşımın üçüncü şahıs platformunun (platformlarının) Hükümlerini çiğnemediğini taahhüt ve kabul etmektesiniz.

8. HAKLARIN TANINMASI

8.1 Öğeyi, uygulanabildiği ölçüde, Promosyonla ilgili olarak Organizatöre sunabilirsiniz (Toplu olarak, "Paylaşım Öğeleri"). Paylaşım Öğeleri; Tarafınıza (veya başkasına) ait sesi, görüntüsü, fotoğrafı, ifadesi, biyografik bilgisini, performansını, isim ve tasvirini ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş diğer içeriğini barındırabilir.

8.2 Bu Promosyona katılımınızı ve Tarafınızca ödül kazanma fırsatını dikkate almamız için yürürlükteki yasada öngörülen ve Paylaşım Öğelerinde mümkün olan en geniş kapsamda belirtilen tüm hakları Promosyona katılım koşulu olarak Organizatöre devretmektesiniz. Bu amaç için talep edilebilecek tüm kamu veya özel araçları icra etmektesiniz. [JAPONYA İÇİN: Japon Telif Hakları Kanunu Madde 27 ve 28'de öngörülen haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere] Promosyona katılım için gerekli olan, bu bağlamda talep edilen kamu ve/veya özel araçları icra etmektesiniz. Hakların devredilebilir olmaması halinde, Organizatöre dünya çapında geçerli, sınırsız, münhasır, telifsiz, devredilebilir ve alt lisansı verilebilir bir lisans tahsis edersiniz. Paylaşım Öğelerini, Organizatörün herhangi bir medyada gösterme ve Promosyon için kullanma hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirmesi için tahsis etmektesiniz. Bu hak; çizgi üstü reklamlar, tanıtım, pazarlama ve Organizatörün veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir ürün veya servisinin paketini kapsayabilir. [KOLOMBİYA İÇİN: Bir önceki cümlede adı geçen lisans yirmi beş yıl ile sınırlıdır.] Organizatör, Paylaşım Öğeleri hususunda gizlilik garanti etmez. Herhangi bir lisansa tabi olarak yüklediğiniz, sakladığınız, aktardığınız, sunduğunuz, değiştirdiğiniz veya internet sitesinde erişilir kıldığınız tüm Paylaşım Öğelerini Organizatör tarafından değil, yalnızca Tarafınızca oluşturulduğunu, yürütüldüğünü ve size ait olduğunu burada kabul etmektesiniz. Paylaşım Öğelerinizde bulunabilecek mülkiyet haklarını görüntülemek ve korumak yalnızca Sizin yükümlülüğünüzdedir. Organizatör, bunun için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

8.3 Gerekli hak, izin, mutabakat ve manevi hakların feragatinin (yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde) herhangi bir icra eden, sunan, iştirak eden veya Paylaşım Öğeleriyle, hak, hizmet veya imkanlarıyla bağlantısı olan ve bunlara müdahil olan başka bir şahıs tarafından tam ve etkin biçimde yetkilendirilmiş olduğunu temsil ve garanti etmektesiniz.

8.4 Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ödül sahiplerinden Promosyon faaliyetinde yer almalarını talep edilebilir. Organizatör, ödül sahiplerinin isimlerini ve adreslerini, fotoğraflarını, ses ve/veya görsel kayıtlarını herhangi bir tanıtım malzemesini kullanma hakkını ödül sahibinin kabul ettiği ölçüde saklı tutar. Organizatör gerektiği durumlarda ödül alıcısından onay ister. Sizin ve Paylaşım Öğelerinde bulunan herhangi bir şahsın, Paylaşım Öğelerinin pazarlama öğesi olarak kullanımından çekinme hakkına haiz olduğunu açıkça kabul edersiniz.

9. BİLGİNİN TOPLANMASI VE VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Organizatörün, örneğin Adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi ("
Kişisel Verilerinizi) kişisel veri kategorilerini nasıl toplayıp, işleyip saklayabileceği hakkındaki bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz. Organizatör, Promosyon sırasında sağlanan Kişisel Verinizi iş birliği ortağına, Futur/io Kurumuna kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda aktarır.

AVUSTRALYA İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd. ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. Kişisel bilgileriniz, Avustralya Gizlilik Esasları ve Gizlilik Kanunu 1988 (Cth) uyarınca Red Bull tarafından elde tutulur. Kişisel bilgilerinizi sağlamamanız durumunda Red Bull, Sizi Promosyona alamayacak veya Red Bull ürünleri ve yakındaki etkinlikler hakkında bilgi vermez. (Bu koşulu onaylamanız halinde) Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Avustralya veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika veya dahil) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken Red Bull gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilerinize nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull'a privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
JAPONYA İÇİN: Red Bull Japonya Ltd. (“Red Bull”) Katılımcı'nın kişisel bilgilerini, bu Promosyonu yönetmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla almaktadır. ("Amaç")
Katılımcı'nın kişisel bilgileri Red Bull tarafından Japon Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer yasalara uygun olarak muhafaza edilir. Katılımcı'nın kişisel bilgilerini sağlamaması durumunda Red Bull, Katılımcıyı Promosyona alamayacak veya Red Bull ürünleri ve yakındaki etkinlikler hakkında bilgi vermez. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Katılımcı'nın kişisel bilgilerini, (Futur/io dahil) Japonya, Avrupa, Amerika veya Singapur'da bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken gizliliğinize hassasiyet sağlamak için Redbull önlem almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişsielerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Katılımcının Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceği dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull'a privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
SİNGAPUR İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. (Bu koşulu onaylamanız halinde) ("Amaç")
Kişisel bilgileriniz, 2012 Kişisel Veri Koruma Kanunu ("Gizlilik Kanunu") ve ilgili gizlilik yasaları uyarınca Red Bull tarafından elde tutulur. Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamanız zorunludur. Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamamanız halinde, Red Bull Sizi bu Promosyon içerisine alamaz. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Singapur veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika veya dahil ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktayız. Red Bull Kişisel Verinizi, Promosyonu yürütebilmek için gerekli olduğundan böyle bir paylaşımı onayladığınız noktada yalnızca Red Bull'a bağlı kuruluş veya üçüncü şahısların veri işlemcileriyle paylaşır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verilerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull ve Red Bull'un ilgili kuruluşları Tarafınızın Kişisel Verilerini korumak için uygun güvenlik önlemleri alır. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull Veri Koruma Görevlisine privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
HONG KONG İÇİN: Red Bull Avustralya Holding Ltd ("Red Bull”), kişisel bilgilerinizi bu Promosyonu gerçekleştirmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanarak iş uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, şikayetlerinizi yönlendirmek, Red Bull ürünlerini ve yakındaki etkinlikleri önermek amacıyla toplamaktadır. (Bu koşulu onaylamanız halinde) ("Amaç") Kişisel bilgileriniz Red Bull tarafından Veri Gizliliği Esasları ve Kişisel Veri (Gizlilik) Yönetmeliğine uygun olarak muhafaza edilir. (Bölüm 486). Talep edilen Kişisel Veriyi sağlamanız zorunludur. Kişisel Veriyi sağlamamanız halinde, Red Bull Sizi bu Promosyon içerisine alamaz. Red Bull, kişisel bilgilerinizi ana şirket olan Red Bull GmbH ile paylaşır. Red Bull buna ek olarak Kişisel Bilgilerinizi, (Futur/io dahil) Hong Kong veya farklı ülkelerde (Avrupa, Amerika, Avustralya veya Singapur dahil) bulunan Red Bull'a bağlı kuruluş ve şahıslarla bu Amaç doğrultusunda paylaşabilir. Ancak, bunu yaparken Red Bull gizliliğinize hassasiyet sağlamak için tedbir almaktadır. Red Bull'un kişisel bilgilerinizi Futur/io ile paylaşmaktadır. Futur/io kişisel verilerinizi kendi pazarlama ve iletişim amaçları doğrultusunda kullanabilir. Red Bull Kişisel Verinizi, Promosyonu yürütebilmek için gerekli olduğundan yalnızca Red Bull'a bağlı kuruluş veya üçüncü şahısların veri işlemcileriyle paylaşır. Red Bull ve Red Bull'un ilgili kuruluşları Tarafınızın Kişisel Verilerini korumak için uygun güvenlik önlemleri alır. Red Bull'da bulunan kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz dahil olmak üzere daha detaylı bilgi veya gizlilik şikayetinde bulunmak için lütfen Red Bull'un Gizlilik Politikasına göz atın veya Red Bull Veri Koruma Görevlisine privacy@au.redbull.com üzerinden ulaşın.
TÜRKİYE İÇİN:
- Aşağıdaki "kişisel veri" tabiri, ad ve soyadınızla bağlantılı; doğum tarihi, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın korunan herhangi bir veriyi ifade etmektedir.
- Organizatörün Promosyon veya başka bir durum için Kişisel Verilerinizi nasıl toplayıp, işleyip saklayabileceği bilgisine Gizlilik Politikamızdan ulaşabilirsiniz.
- Red Bull kişisel verilerinizi Red Bull grubuna veya Red Bull yararına veri işleyen dış veri işlemcilerine yürürlükteki veri koruma yasalarına göre gönderebilir.
- Red Bull ve iştirakleri, genel bir kural olarak kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara açık onayınız olmadan aktarmaz. Özellikle, kişisel veriler satılmaz, kiralanmaz veya verilerin ticareti yapılmaz. Ancak, Red Bull'un kişisel verileri dış veri işlemcisine Promosyon amacıyla iletmesinin talep edildiği bir durumda Red Bull, kişisel verileri veri işlemcisine görevlerini yerine getirmesi gerektiği ölçüde işbu Hüküm ve Koşullar altında iletir. Böyle durumlarda Red Bull, tüm ortaklardan kişisel verilerin, ilgili tüm veri koruma yasalarına uygun olarak gizli bir tutumla incelenmesini ve bu tip kişisel verilerin Promosyonun belirli görevleri yerine getirildikten hemen sonra silinmesini talep eder. Red Bull'un bu yükümlülüğe uyum üzerinde tam bir denetimi olmadığını ve yasalarca izin verilebilir nitelikteki ihlallerden sorumlu tutulamayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.
- Red Bull uluslararası alanda çalışmaktadır. Bu, kişisel verilerinizin yürürlükteki veri koruma yasaları çerçevesince Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkeler dahil olmak üzere diğer ülkelere gönderilebileceği anlamına gelir.
- Kişisel veriler Promosyon ve Red Bull'un dönemlik gönderebileceği haftalık dergilerin iletim amaçları doğrultusunda kullanılacak olup, Red Bull'un iştirakleri ve veri işlemcileri tarafından Red Bull'un komutu altında gerçek veya doğrudan bir amaç için gerekli olduğu sürece tutulur. Bu süreç, promosyon sonucundan sonra ödüllerin dağıtımı, tamamlanmış vergi veya diğer yasal araştırmalar ve haftalık dergilerin iletimi nedeniyle belli bir zaman dilimini kapsayabilir.
- Red Bull, Red Bull'un iştirakleri ve veri işlemcileri, Red Bull'un komutu altında kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işleyip kişisel verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini alır.
- Bu promosyona katılarak, kişisel verilerinizin sponsor tarafından işbu Hüküm ve Koşulların yukarıda öngörülen maddelerine uygun olarak kullanılmasını, veri işlemcilerine ve diğer ülkelere aktarılmasını onaylarsınız.
- Red Bull 18 yaşından küçüklerin veya Türk Medeni Kanununa göre yasal olarak hareket edemeyen kişilerin bilgilerini kasten toplamaktadır.
- Kazananlardan promosyon faaliyetinde yer almalarını talep edilebilir. Adını, soyadını, adreslerini, fotoğraflarını, ses ve/veya görsel kayıtlarını herhangi bir promosyon öğesini kullanma hakkını saklı tutar. Kazananlardan, sonraki promosyon faaliyetlerine katılmaları talep edilebilir.
- Kişisel veri kayıtları her zaman doğru olmalıdır. Ödül almanız durumunda, Kişisel Verilerinizi Red Bull size bilgilendirene dek güncel tutmalısınız. Red Bull, kişisel verilerinizin yanlış olduğunu bildiği durumda bilgilerinizin kullanılmamasını sağlar.
- Promosyon için Red Bull veya yüklenicileri size e-posta, telefon veya diğer vasıtalarla ulaşabilir.
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek için dilediğiniz zaman Red Bull ile iletişime geçebilirsiniz.
- Kişisel verileriniz işlenmişse süreç hakkında bilgi isteyebilirsiniz.
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
- Kişisel verilerinizin aktarıldığı ülke içindeki veya dışındaki üçüncü şahısların kim olduğunu öğrenebilir,
- Hatalı veya tamamlanmamış olması halinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edebilir;
- Kişisel verilerinizin silinmesini veya imhasını talep edebilirsiniz.
- Kişisel verilerinizle ilgili hataların ve yanlışlıkların düzeltilmesini veya silinmesini, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirimini talep edebilirsiniz.
- işlenmiş veriyi otomatik sistemlerle münhasıran analiz ederek, aleyhinize olan sonuca karşı çıkabilirsiniz.
- Kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesi nedeniyle sorun yaşamanız halinde zararların giderilmesini talep edebilirsiniz.
- Bu haklarınızı kullanmanız halinde, Red Bull talebinizin en makul biçimde ve tam vaktinde karşılanmasını taahhüt eder.
- gizlilik hakkındaki sorularınız için Red Bull ile aşağıdaki e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
privacy@redbull.com
ARJANTİN İÇİN: Promosyona katılarak, 18 yaşında veya 18 yaşından daha büyük olduğunuzu, Hükümler ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul ettiğinizi burada onaylarsınız. Tarafınızca sağlanan Kişisel Verilerin bu Promosyon süresince kullanılabileceğine, Gizlilik Politikasına uygun olarak tercihlerim için daha fazla bilgi edinme dahil olmak üzere Promosyonun bu amaçlarıyla birlikte kullanıcı deneyiminizi arttırma, isteğinize göre özel yapılmış teklif, içerik ve bilgi sağlamamız amacıyla (e-posta dahil) uluslararası alanda organizatörün bağlı ortaklıklarına ve seçilmiş üçüncü şahıslarına aktarabileceğini onaylarsınız. Burada veri sahiplerinin yürürlükteki yasalara uygun olarak kendi verilerine erişme, düzeltme, güncelleme ve gizleme hakkına haiz olduğunu anlamaktasınız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10/2008 Ulusal Kurulu kararınca, aşağıdaki maddeler hususunda bilgilendirildiniz: "25,326 Sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca veri sahipleri, bu durum için meşru bir menfaat kanıtlanmadıkça 6 aydan daha kısa olmayan aralıklarla verilerine ücretsiz olarak ulaşma hakkına haizdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10/2008 Ulusal Kurulu 25,326 Sayılı Kanun’un kontrol organı, kişisel verilerin korunması kanunlarına uymamasıyla ilgili tüm iddiaları dinleme gücüne haizdir." Böylelikle; Kişisel Verilerinizin yukarıda tanımlandığı gibi toplama, saklama, kullanma ve uluslararası alanda aktarma ve başka türlü işleme veya aktarma işlemlerini kabul etmektesiniz. Yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca kişisel verilerinizin bulunduğu veri tabanlarının konumları hakkında bilgi talep etme hakkına haiz olabilirsiniz.

10. TAAHHÜT VE GÜVENCE

10.1 Yasaların izin verdiği ölçüde Organizatör, organizatörün işçileri, birimler veya distribütörler ödül alıcısını herhangi bir kayıp, zarar, Promosyona katılımı sonucunda oluşan ferdi kaza veya ölüm gibi durumları tazmin etmenin yanı sıra ödülü kabul etme gibi herhangi bir durumda yükümlü veya sorumlu olmaz. Herhangi bir sorumluluk sınırlaması; hile, kasıtlı suiistimal veya ağır ihmal için hariç tutulur. Yasal haklarınız etkilenmez. AVUSTRALYA İÇİN: Bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemez. (2010 Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun 2. Programına göre, Tüketici Garantileri dahil olmak üzere)

10.2 Adınıza olabilecek gelir, kâr, itibar, veri ve fırsat kaybı, (her bir durum için dolaylı veya doğrudan olmaksızın) ve Promosyona katılımınızla ilgili dolaylı kayıp yaşadığınız veya vuku bulan zarar veya tüm sorumluluk Organizatör ve Red Bull Grubu için hariç tutulur. Bu tip bir kaybın Organizatörün veya Red Bull Grup'un sözleşme ve yasal yükümlülüklerine olan hassasiyetinden kaynaklanan bir hata olması durumu bu koşullara dahil değildir, - ki bu durumda Red Bull yukarıda bahsedilen durumlardaki yükümlülüğünü yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sınırlar.

10.3 Organizatör ve Red Bull Grubu; geç girilmiş, kayıp, gecikmiş, sorunlu, yanlış yönlendirilmiş, tamamlanmamış, okunaksız veya anlaşılmaz paylaşımlardan; telefon, elektronik, donanım veya yazılım programı, şebeke, internet veya bilgisayar sorunları, gecikme veya güçlüklerinden sorumlu değildir. Buna ek olarak, gönderilen ancak alınmayan ödül bildirimleri, Promosyona giren, girmeye çalışan ve/veya katılan herhangi biri tarafından yaşanan paylaşımın kayıp, gönderilmemiş, yanlış işlenmiş veya kazanmamış olmasına bakılmaksızın bunlardan sorumlu değildir.

10.4 Bu Promosyona katılmak için yasal bir hak yoktur. Herhangi bir sebepten dolayı Promosyona katılamamanız durumunda Organizatör bundan sorumlu değildir.

10.5 Bu Promosyonla ilgili eylemler gerçekleştirirken yaralanmanız durumunda Organizatör bundan sorumlu değildir.
Promosyona güvenli bir şekilde katılımınızı önleyen herhangi bir durumdan etkilenmediğinizi ve böyle bir durumunuzun olmadığını veya katılımınızın başkaları için mevcut bir risk doğurmadığını beyan etmektesiniz. Promosyona herhangi bir nedenle katılmanızın başka türlü yasaklanmadığını da kabul etmektesiniz.

10.6 Organizatör ve Red Bull Grubu doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolünün dışında gerçekleşen bu Koşullar altındaki zorunlulukların başarısızlığından veya gecikmesinden sorumlu veya yükümlü tutulmaz. Bunlar; grevler, iş bırakma eylemleri, kazalar veya doğal afetler, kesintiler, tesisat kaybı veya çalışma sorunları, haberleşme veya bilgisayar (yazılım veya donanım) servisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yerel yasada tanımlandığı gibi bu tip durumların mücbir bir sebep oluşturduğu durumlarda olabilir.

10.7 Yasaların izin verdiği azami ölçüde hiçbir koşul, garanti veya başka hükümler bu Promosyona ve "bu şekilde" karar verilen hiçbir Ücretsiz Ürüne açık veya zımni herhangi bir teminat olmaksızın (belirli bir amaca yönelik, her türlü uygunluk ve layikatla ilgili zımni teminat dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) uygulanamaz.
AVUSTRALYA İÇİN:
(2010 Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun 2. Programına göre, Tüketici Garantileri dahil olmak üzere) Yasal haklarınız etkilenmez.

10.8 Katılımın veya kararın Vasi'nin onayını gerektirdiği bir durumda, Organizatör herhangi bir sorumluluk ve/veya yükümlülük üstlenmez. Bu, yalnızca Sizin sorumluluğunuz altındadır.

11. GENEL

11.1 Hükümlerden herhangi biri geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz sayılması halinde Hükümlerin diğer maddelerinin uygulanması herhangi bir suretle bundan etkilenmez ve geçersiz sayılmaz.

Avusturya yasalarınca yönetilip, bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Üçüncü şahıslar, Viyana Şehir İçi mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine ibraz edecektir. *JAPONYA İÇİN
: İşbu Hükümler Japonya yasalarınca yönetilip, bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Üçüncü şahıslar, Tokyo Bölge Mahkemesi'nin münhasır olmayan yargı yetkisine ibraz edecektir.

11.3 Hükümlerin son versiyonu Organizatörün internet sitesinde mevcut olacaktır.

11.4 işbu Hükümlerden kaynaklanan ve/veya bu Promosyonla ilgili genel sorularınız için lütfen futurio@support.redbull.com ile irtibata geçin.

Oluşturulma tarihi: 19 Ekim 2018Yukarıda geçen bireylerin kişisel bilgilerini Red Bull ile paylaşmak üzere rızalarını aldığımı teyit ederim.

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...